ZAKOŃCZENIE ROKU JUBILEUSZOWEGO 100-LECIA MSF W POLSCE

26 grudnia 2021

Rok jubileuszowy 100-lecia Misjonarzy Świętej Rodziny w Polsce został oficjalnie zakończony 26.12.21 obchodami święta Świętej Rodziny w domu zakonnym w Bąblinie. Zamknięcie jubileuszu zostało połączone z uroczystością odpustową kaplicy domu zakonnego w Bąblinie, która jest pod wezwaniem Świętej Rodziny. W uroczystości wzięli udział  ks. Prowincjał Piotr Krupa MSF, II Asystent Prowincjalny ks. Piotr Lipski MSF i III Asystent Prowincjalny ks. Piotr Gałązka MSF, który jednocześnie jest rektorem domu w Bąblinie. Na uroczystości zostali zaproszeni także wcześniejsi rektorzy bąblińskiego domu. Ks. Prowincjał przewodniczył uroczystej Mszy św. odpustowej i wygłosił słowo Boże. W programie uroczystości znalazł się także koncert pod tytułem "Ufaj jak Józef" w wykonaniu pięciu osób, w tym dwóch Misjonarzy Świętej Rodziny. Uroczystości zebrały liczne grono zaprzyjaźnionych z klasztorem w Bąblinie okolicznych kapłanów, sióstr zakonnych oraz wiernych z okolic Bąblina.


Koncert "Ufaj jak Józef" jest dostępny w wersji zarejestrowanej w Kazimierzu Biskupim

Obejrzyj transmisję

Misjonarze Świętej Rodziny w Polsce składają Bogu dzięki za dar jubileuszu i związane z nim łaski i radość. Jednocześnie w ręce Świętej Rodziny składają dalszą swą pracę.


(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)