WIZYTACJA KANONICZNA ZARZĄDU GENERALNEGO W PROWINCJI POLSKIEJ

Zgodnie z przepisami prawa powszechnego i własnego Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, Zarząd Generalny Zgromadzenia wyznaczył na 12-31.10.2021 wizytację kanoniczną w Prowincji Polskiej.

Z ramienia Zarządu Generalnego wizytację przeprowadziło czterech wizytatorów podzielonych na dwa dwuosobowe zespoły. Wizytatorami byli ks. Generał Agustinus Purnama MSF, ks. Wicegenerał Marian Kołodziejczyk MSF, II Asystent Generalny ks. Julio Werlang MSF i III Asystent Generalny ks. Yacobus Lingai MSF.

Krótką wizytę w czasie wizytacji złożył też w Polsce w Kazimierzu Biskupim IV Asystent Generalny ks. Patrice Ralaivao MSF, który spotkał się ze studiującymi tam malgaskimi klerykami. Wizytatorzy, podzieleni na dwa zespoły odwiedzili wszystkie wspólnoty Misjonarzy Świętej Rodziny w Polsce i przeprowadzili rozmowy ze współbraćmi.

Ks. Generał Agustinus Purnama MSF, ks. Yacobus Lingai MSF oraz ks. Patrice Ralaivao MSF wzięli też udział w uroczystej inauguracji nowego roku formacyjnego w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim. Na koniec trasy wizytacyjne zespołów zeszły się w domu prowincjalnym w Poznaniu. Po zwizytowaniu także i wspólnoty poznańskiej miała miejsce wspólna sesja Wizytatorów pod przewodnictwem ks. Generała i Zarządu Prowincjalnego.

Od lewej: ks. Wicegenerał Marian Kołodziejczyk MSF, II Asystent Prowincjalny ks. Piotr Lipski MSF, ks. Wiceprowincjał Andrzej Tron MSF, ks. Generał Agustinus Purnama MSF, ks. Prowincjał Piotr Jacek Krupa MSF, III Asystent Prowincjalny ks. Piotr Gałązka MSF, II Asystent Generalny ks. Julio Werlang MSF i III Asystent Generalny ks. Yacobus Lingai MSF