REKOLEKCJE ZAKONNE W BĄBLINIE

W domu zakonnym w Bąblinie odbyła się pierwsza tura tradycyjnych rekolekcji zakonnych. Ze względu na trwającą pandemię odbyły się one w reżimie sanitarnym i miały charakter zamknięty. Rekolekcje poprowadził ks. prof. Marian Machinek MSF.  Tematem rekolekcji było: Być MSF. Posłannictwo - Wyzwania - Tożsamość. Zakończyły się one odnowieniem ślubów zakonnych.