REKOLEKCJE ZAKONNE I ŚLUBY ZAKONNE

8 września 2021

W Kazimierzu Biskupim w dniach 2-6.09.21 odbyły się doroczne rekolekcje zakonne. Były one ostatnim etapem przygotowań do złożenia kolejnych profesji czasowych a także do złożenia ślubów wieczystych przez trzech kleryków. W tym roku rekolekcje te zostały też włączone w duchowe obchody jubileuszu 100-lecia MSF w Polsce jako jeden z terminów rekolekcji rocznych dla Misjonarzy Świętej Rodziny w Polsce. Wygłosił je ks. prof. Marian Machinek MSF, któremu powierzono rekolekcje zakonne w tym roku. W swoich konferencjach poruszył  on temat siedmiu wad głównych i ich wpływu na nasze życie zakonne oraz sposoby walki z nimi. Mszy św. na zakończenie rekolekcji przewodniczył ks. Prowincjał Piotr Jacek Krupa MSF.

8 września 2021, jak co roku profesi czasowi Misjonarzy Świętej Rodziny odnowili swoje śluby czasowe na kolejny rok. W tym roku profesję czasową odnowiło w Kazimierzu Biskupim 8 kleryków, w tym 2 z Prowincji Malgaskiej. W tym samym dniu 3 kleryków, w tym jeden z Prowincji Malgaskiej złożyło swoje wieczyste śluby zakonne. Śluby zakonne przyjął w imieniu Przełożonego Prowincjalnego jego delegat III. Asystent Prowincjalny ks. Piotr Gałązka MSF.

Rekolekcje w Kazimierzu Biskupim

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)


Śluby wieczyste w Kazimierzu Biskupim

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Zdjęcia autorstwa Radosława Kupidury


Jednocześnie w nowicjacie w Wielkim Klinczu swoje pierwsze śluby zakonne złożyli now. Gerard Krzyżanowski MSF i now. Uladzislau Varvaschevich MSF pochodzący  z Białorusi. Uroczystość odbyła się w kościele parafialnym. Wzięło w niej udział bardzo wielu parafian i gości. Msze św. koncelebrowało 7 kapłanów. Ze względu na brak możliwości przyjazdu z Białorusi rodziców now. Uladzislau uroczystość była transmitowana przez internet i w jego rodzinnej parafii w na Białorusi także odprawiono Mszę św. a potem uczestniczono uroczystości za pośrednictwem dużego ekranu. Dzień wcześniej nowicjat rozpoczęło 3 nowych nowicjuszy.

Śluby w Wielkim Klinczu

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Zdjęcia autorstwa Aleksandry Łangowskiej