REKOLEKCJE PEŁNE DUCHA W BĄBLINIE

Czwarta edycja organizowanych przez poznańską wspólnotę Poznanie Jezusa Młodych Rekolekcji Pełnych Ducha przeszła do historii! Dom Rekolekcyjny Misjonarzy Świętej Rodziny w Bąblinie przez pięć dni gościł niemal 90 uczestników, pragnących spotkać żywego Jezusa i uwielbić Go w Duchu Świętym! Mottem spotkania były, zaczerpnięte z hasła tegorocznego programu duszpasterskiego, słowa "Zgromadzeni na świętej wieczerzy", a wśród tematów                 konferencyjnych pojawiła się oblubieńcza relacja Kościoła z Jezusem i życie pragnieniem Paruzji, znaczenie Krwi Chrystusa oraz obecność Ducha Świętego w Eucharystii. Wieczorne uwielbienia i spotkania z Jezusem w Najświętszym Sakramencie ożywiały treści przekazywane na nauczaniach i spotkaniach w grupach, a panem dyskusyjny, podobnie jak w roku ubiegłym, był okazją do rozmowy o sytuacji młodego Kościoła w Polsce.

Fotorelacja i szczegóły dotyczące przebiegu spotkania są dostępne na mediach społecznościach wspólnoty:

Facebook:

facebook.com/rekolekcjepelneducha

facebook.com/PJMPoznan

Instagram: @poznaniejezusa_mlodych