LIST KS. PROWINCJAŁA NA ROZPOCZĘCIE JUBILEUSZU 100-LECIA MSF W POLSCE

„Moje dzieci, żeby zostać misjonarzami, musicie mieć mocne serca. Nie pozwalajcie, by was inni ludzie nosili na swoich barkach, gdyż jest pożałowania godnym być ciężarem dla innych. Módlcie się, by dobry Bóg wzbudził w Dziele św. Rodziny ludzi o wielkich ideałach. Skoro otrzymało się powołanie do tak szlachetnego Dzieła, należałoby włożyć w nie całe swoje serce i współpracować dla jego szczęśliwego rozwoju”.

Ks. Jean Berthier MS

Drodzy Współbracia!

Obecny 2021 rok jest dla nas Misjonarzy Świętej Rodziny czasem wyjątkowym. Obchodzimy piękny jubileusz naszej obecności i pracy w Polsce – naszej Ojczyźnie. Tak podniosła uroczystość jest dla nas czasem wdzięczności dla poprzednich pokoleń, ale również czasem refleksji i pełnego nadziei spojrzenia w przyszłość.

Początki

Zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, ks. Antoni Kuczera, na prośbę ojca Generała, rozpoczął pracę rekolekcyjno-misyjną na ziemiach polskich. Szukał tu nowych powołań i przygotowywał się do założenia pierwszego domu zakonnego
w Polsce. Na spotkaniu 10 października 1920 roku ksiądz biskup Zdzitowiecki zaproponował księdzu Kuczerze objęcie dawnego klasztoru poaugustiańskiego w Wieluniu. Zadowolony z tej propozycji ksiądz Kuczera udał się natychmiast do Wielunia, by na miejscu ocenić stan mocno zniszczonego klasztoru i omówić ewentualne przejęcie z miejscowymi władzami.
Po obejrzeniu kościoła i klasztoru, na początku był trochę przerażony, ponieważ klasztor wyglądał źle, to znaczy nie bardzo nadawał się do użytku bez większego remontu. Ks. Kuczera wysłał jednak do Zarządu Generalnego do Grave prośbę o pozwolenie na przejęcie klasztoru w Wieluniu i szybko otrzymał pozwolenie na kontynuowanie starań o całkowite przejęcie budynków na rzecz Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

Pierwszymi misjonarzami, którzy przybyli do Wielunia, byli: ks. Antoni Kuczera,
ks. Piotr Zawada oraz br. Stanisław Jakus. Ustalono z miejscowym księdzem dziekanem, że uroczyste wprowadzenie nowych mieszkańców do klasztoru wieluńskiego nastąpi dnia
26 lutego 1921 roku. Jak pisze kronikarz: „Wśród nieustających wiwatów i okrzyków radości uroczyście wprowadzono pierwszych Misjonarzy Świętej Rodziny do kościoła klasztornego. Przed samym kościołem, w krótkich lecz serdecznych słowach przywitał Misjonarzy
ks. dziekan, podając tradycyjnym, polskim zwyczajem chleb i sól; następnie wręczył
ks. Kuczerze klucze od kościoła. Wzruszony do głębi ks. Kuczera, podziękował dziekanowi
i tłumom za okazane serce, obiecując oprócz modlitwy, pracować intensywnie dla chwały Bożej i dobra nieśmiertelnych dusz”.

Nie ma nas już dzisiaj w Wieluniu, ale ta nasza praca w Polsce dla chwały Bożej trwa od stu lat.

Główne obchody Jubileuszu

W niedzielę 28 lutego 2021 roku Zarząd Prowincjalny uda się do Wielunia i tam o godz. 10.30 odprawi Mszę świętą dziękczynną za sto lat naszej obecności w Polsce. Będzie to oficjalne otwarcie naszego Roku Jubileuszowego, który zakończy się w święto Świętej Rodziny z Nazaretu 26 grudnia 2021. W kwietniu chcemy zorganizować braterskie spotkanie w Kazimierzu Biskupim. Ma to być spotkanie tylko w zakonnym gronie Misjonarzy Świętej Rodziny. Odbędzie się ono w dniach 14-15 kwietnia 2021. W środę
14 kwietnia planujemy uroczystą kolację i konweniat, a w czwartek 15 kwietnia o godz. 10.30 Mszę świętą pod przewodnictwem Biskupa Włocławskiego. Zależy nam na jak najliczniejszym udziale Współbraci w tym spotkaniu. W dniach 22-24 maja 2021 roku będą miały miejsce obchody w Górce Klasztornej, w tym sympozjum naukowe. Kulminacyjnym punktem będzie Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Bydgoskiego w poniedziałek 24 maja
o godz. 12.00.
Chcielibyśmy, aby w tej uroczystości wzięło udział jak najwięcej osób świeckich z naszych parafii. W niedzielę 19 września 2021 TV Polonia będzie transmitowała Mszę świętą z naszego sanktuarium w Górce Klasztornej.

Oprócz tych głównych obchodów, chcielibyśmy, by w każdym domu i parafii zostały zorganizowane lokalne obchody jubileuszowe w wybranym przez rektorów i proboszczów czasie (np. odpust parafialny). Zostawiamy tu wolną rękę każdemu przełożonemu. Trwają już prace nad przygotowaniem okolicznościowych pamiątek, przygotowywane są rocznicowe świece i stuły; zostanie wznowiony album o naszej Prowincji. Oczekujemy na oficjalną odpowiedź Stolicy Apostolskiej na naszą prośbę o nadanie łaski odpustu jubileuszowego. Przygotowywane są krótkie filmy ukazujące 100 lat naszej pracy w Polsce (100 filmów na 100 lat MSF). Filmy te będą emitowane w Internecie. Od pewnego czasu funkcjonuje już okolicznościowe logo jubileuszowe, które można wykorzystywać w rozmaity sposób: strony www, portale społecznościowe, gazetki parafialne, druki, ogłoszenia duszpasterskie, itp., oczywiście z zachowaniem opracowanych reguł. Można już zamawiać okolicznościowe banery do wywieszenia w naszych placówkach. W najbliższym czasie będą udostępnione okolicznościowe modlitwy jubileuszowe do codziennego wykorzystania oraz wezwania do modlitwy wiernych, które można dodać w modlitwie brewiarzowej czy w czasie Mszy świętej.

Mamy nadzieję i ufamy, że sytuacja epidemiczna nie pokrzyżuje naszych jubileuszowych planów. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Chcielibyśmy, aby w tym roku, przy każdej okazji akcentować, że jest to dla nas Misjonarzy Świętej Rodziny czas wyjątkowy. Dziękujemy Panu Bogu, za ogromny dorobek tak licznych pokoleń naszych Współbraci i jednocześnie z nadzieją patrzymy na naszą przyszłość. Starzejemy się wprawdzie, ale przecież jeszcze nie umieramy! Przed nami jeszcze bardzo dużo pracy. Pamiętajmy o sobie nawzajem w naszych codziennych modlitwach. Modląc się o życie wieczne dla zmarłych, prośmy o błogosławieństwo Boże i opiekę Świętej Rodziny dla żyjących, a szczególnie módlmy się o nowe, liczne i święte powołania do naszej Wspólnoty!

„Jeżeli założyło się Dzieło dla Boga, trzeba dobrze je pielęgnować, często podlewać, aby ono wzrastało i przynosiło owoce; miejcie to, moje dzieci, zawsze na myśli. Bez ideału nie dokonacie niczego wielkiego w życiu. Wasz ideał zaś będzie was podtrzymywał w trudnych chwilach, będzie wam dodawał nowych sił, gdy zagrozi wam upadek. Wszystkie wasze działania będą wówczas zmierzać do wyższego celu, który to cel zdołacie również z Bożą pomocą osiągnąć. Uświęcajcie się więc teraz, gdyż nie wiadomo, czy później będziecie mieli na to czas”.

Ks. Jean Berthier MS

W imieniu Zarządu Prowincjalnego i Komisji Jubileuszowej życzę wszystkim Współbraciom głębokiego, radosnego i owocnego przeżycia naszego Jubileuszu!

Ks. Piotr Jacek Krupa MSF

Prowincjał