GÓRKA KLASZTORNA OBCHODY 100-LECIA MSF W POLSCE

22-24 maja 2021

W tych dniach sanktuarium maryjnym w Górce Klasztornej, gdzie pracują Misjonarze Świętej Rodziny, miały miejsce uroczyste obchody 100-lecia Zgromadzenia w Polsce, połączone z uroczystością odpustową NMP Matki Kościoła. Obchody miały formę triduum.

Pierwszy dzień został poświęcony sympozjum naukowemu pod auspicjami Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. Za organizację sympozjum odpowiedzialni byli ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF, Prodziekan ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej i ks. Janusz Jezusek MSF. Prelegenci sympozjum, zatytułowanego „Męczeństwo wpisane w misję”, w swoich wystąpieniach przedstawili tematy dotyczące historii i współczesności. Prelegentami byli (w kolejności występowania): ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej TChr, o. prof. UAM dr hab. Paweł Zając OMI, dr Wincenty Łaszewski, ks. dr Piotr Jacek Krupa MSF, prof. dr hab. Jan Żaryn, ks. Janusz Jezusek MSF, ks. dr hab. Adam Józef Sobczyk MSF, o. Salezy Tomczak OFM, ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF i pan redaktor Paweł Lisicki. Uczestniczyło kilkudziesięciu słuchaczy. Popołudniu klerycy WSD MSF w Kazimierzu Biskupim zaprezentowali historię Polskiej Prowincji Zgromadzenia w formie teatralno-multimedialnej. Pierwszy dzień zakończono czuwaniem nocnym przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, w którym uczestniczyły grupy odnowy w Duchu Świętym z parafii Misjonarzy Świętej Rodziny. Czuwanie animowała wspólnota „Poznanie Jezusa” z Poznania.

W drugim dniu obchodów, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, odprawiono Msze święte z uroczystości oraz odegrano Misterium Męki Pańskiej. Misterium to jest grane przez zakonników, góreckich parafian i okoliczną ludność. Tradycyjnie jest ono odgrywane w Górce Klasztornej w okresie wielkiego postu, ale w tym roku było odwołane ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii. Niestety, ze względu na niesprzyjającą pogodę tym razem zostało przerwane. Drugi dzień zakończono koncertem „Ufaj jak Józef” w wykonaniu dwóch kapłanów Misjonarzy Świętej Rodziny i trojga świeckich. W programie koncertu znalazły się m.in. utwory zespołu Raz Dwa Trzy, Mietka Szcześniaka, Mateo i Jakuba Tomalaka. Utwory łączyło wspólne przesłanie: ufaj, a wszystko będzie dobrze – Ufaj jak Józef!

Kulminacyjny trzeci dzień obchodów to dzień odpustu w Górce Klasztornej. Przed południem została odprawiona tradycyjna Msza święta dla małżeństw i rodziców z kazaniem o tematyce rodzinnej. Centrum dnia była uroczysta Msza święta odpustowa pod przewodnictwem administratora apostolskiego diecezji Bydgoskiej ks. bpa Wiesława Śmigla, Biskupa Toruńskiego. Mszę świętą koncelebrowało kilkudziesięciu Misjonarzy Świętej Rodziny na czele z ks. Prowincjałem Piotrem Jackiem Krupą MSF oraz kilkunastu księży diecezjalnych. Szczególnym gościem był kapelan Prezydenta RP ks. kan. Zbigniew Kras, który przywiózł dar Prezydenta RP – obraz z wizerunkiem MB Fatimskiej i św. Jana Pawła II. Ks. kan. Zbigniew Kras złożył na ręce ks. Prowincjała Piotra Jacka Krupy MSF życzenia w imieniu Prezydenta RP. Obecni byli też przedstawiciele władz centralnych i samorządowych. Msza święta zakończyła się tradycyjną procesją eucharystyczną po gaju i błogosławieństwem eucharystycznym. W Mszy świętej sprawowanej na placu objawienia uczestniczyli licznie zgromadzeni wierni i pielgrzymi z parafii prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny. Po procesji miał miejsce festyn, mocno ograniczony realiami pandemii. Prze cały dzień muzykę i śpiew w czasie Mszy świętych zapewniał ukraiński zespół muzyczny Solowej z Tarnopola.

Trzydniowe obchody dały okazję do dziękczynienia i radości z okazji jubileuszu 100-lecia Misjonarzy Świętej Rodziny w Polsce. Za wstawiennictwem Matki Boskiej Góreckiej prosiliśmy też o Boże błogosławieństwo na przyszłość dla Zgromadzenia i ludzi, wśród których pracujemy.

Rok jubileuszowy 100-lecia Misjonarzy Świętej Rodziny w Polsce zaczął się 28 lutego i trwa do 26 grudnia tego roku, czyli do święta Świętej Rodziny.


TRANSKRYPCJA HOMILLI KS. BPA WIESŁAWA ŚMIGLA (PDF)


MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ - 23 maja 2021

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Zdjęcia są autorstwa kl. Karola Lipkowskiego MSF


MSZA ODPUSTOWA - 23 maja 2021

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Zdjęcia są autorstwa kl. Karola Lipkowskiego MSF


PROCESJA EUCHARYSTYCZNA PO GAJU - 23 maja 2021

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Zdjęcia są autorstwa kl. Karola Lipkowskiego MSF