XXI SYMPOZJUM NAUKOWE W KAZIMIERZU BISKUPIM

10 lutego 2021

  

Tego dnia odbyło się XXI sympozjum naukowe w Kazimierzu Biskupim. Ze względu na trwającą pandemię sympozjum odbyło się w reżimie sanitarnym i w skróconym czasie. Wystąpienia były transmitowane online. Tytuł sympozjum brzmiał: Chciałbym spotkać każdego z was i wpatrzeć się w oblicza, w których objawia się sam Bóg - posługa bpa Stanisława Stefanka na rzecz rodziny. Organizatorem sympozjum był ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF i WSD Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim. Wśród prelegentów byli m.in. ks. bp prof. dr hab. Henryk Wejman, ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski i ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr.