ŚWIĘCENIA W WSD MSF

ŚWIĘCENIA W WSD MSF

16 maja 2020

W sobotę, o godz. 1100, w Wyższym Seminarium Duchownym w Kazimierzu Biskupim, 3 naszych alumnów przyjęło sakrament święceń z rąk Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa. Dk. Marcin Przystawski MSF (Gołdapia) stał się kapłanem, a Kl. Jacek Cieślak MSF (Głuchowo) i Kl. Wojciech Fertikowski MSF (Złotów) zostali wyświęceni na diakonów. Sakrament święceń prezbiteratu przyjął także kameduła Dk. Jan Sokołowski. Z uwagi na wciąż panującą  pandemię koronawirusa i obowiązujące zarządzenia władz państwowych i kościelnych uroczystości święceń miały charakter zamknięty, odbyły się bez udziału osób świeckich, w ograniczonym gronie osób duchownych i zakonnych. Następnego dnia Ks. Neoprezbiter odprawił w Kazimierskim klasztorze Prymicyjną Eucharystię. Ks. Marcin pierwszy rok kapłańskiego życia przeżywał będzie w Złotowie, oddany pracy duszpasterskiej w parafii pw. Wniebowzięcia NMP. Za łączność duchową i modlitwę w czasie święceń serdecznie dziękujemy.


GALERIA

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)