ROK JUBILEUSZOWY MSF W CIENIU KORANAWIRUSA 1895 – 2020

Rok Jubileuszowy 125-lecia założenia MSF ustanowiony został na ostatniej Kapitule Generalnej. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie dzień 28 września 2020r. Ten odpowiedni czas na wyrażenie wdzięczności Bogu, Założycielowi, Poprzednikom, ma być dla Misjonarzy Świętej Rodziny także czasem powiększania twórczej wierności charyzmatowi, proszenia Boga o dar nowych powołań i intensywnej modlitwy o beatyfikację Ojca Założyciela. Przygotowane przez Zarząd Generalny materiały i pomoce dla Współbraci, plan obchodów, świętowanie, pokrzyżowała i nam pandemia koronawirusa. W miarę naszych możliwości, dostosowując się do istniejących warunków, świętujemy jednak nieprzerwanie, tak w wymiarze wspólnotowym jak i indywidualnym, fizycznie i duchowo. „Nie chcemy się poddawać wobec tego zła, które uderza w cały świat. Patrzymy w przyszłość z nadzieją i powierzamy się opiece Świętej Rodziny, prosząc o wstawiennictwo naszego Czcigodnego Założyciela Ks. Jana B. Berthiera. Jesteśmy jedną Rodziną, jedną Misją! Zjednoczeni w Jezusie, Maryi i Józefie!” (z listu Przełożonego Generalnego Ks. Augustinusa Purnamy MSF, Rzym 08.05.2020r.).

Naszych Przyjaciół i Dobrodziejów zapraszamy do włączenia się w to dziękczynienie i prosimy o modlitwę dziękczynno-błagalną w intencji MSF z racji 125. rocznicy założenia Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.