ZJAZD BRACI ZAKONNYCH

W dniach 10-12 maja 2018 roku w domu zakonnym w Wielkim Klinczu odbyło się drugie spotkanie braci zakonnych Misjonarzy Świętej Rodziny z Polskiej Prowincji.

Spotkanie zostało przygotowane i poprowadzone przez ks. Tomasza Grabarę MSF, odpowiedzialnego za formację ciągłą. Na spotkanie przybyło 6 braci zakonnych z naszej prowincji. Był to doskonały czas wzajemnego poznawania się, jeszcze lepszej integracji, wymiany doświadczeń. Była to również okazja do wspólnego zwiedzania, wypoczynku oraz wspólnej modlitwy i formacji. Jednym z punktów, było również spotkanie z Prowincjałem - ks. Adamem Józefem Sobczykiem MSF.