Sympozjum w Kazimierzu Biskupim.

W dniach 07-08 lutego 2018 r. w Kazimierzu Biskupim, odbyło się sympozjum naukowe.

To już XVIII Sympozjum o Rodzinie, które odbyło się pod hasłem: „Humanae vitae. Profetyczny głos Kościoła?” Organizatorem był ks. Andrzej Pryba MSF.