ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE I DIAKONATU W WSD MSF.

Dnia 19 maja 2018 r., podczas Mszy św. o godz. 1100, w kościele seminaryjnym w Kazimierzu Biskupim, z rąk J.E. Ks. Biskupa Wiesław Alojza Meringa - Ordynariusza Włocławskiego, święcenia diakonatu przyjął kl. Konstantsin Tsybulski MSF, kl. Stanislau Adamovich MSF oraz święcenia prezbiteratu dk. Sebastian Sobkowiak MSF.

W uroczystościach uczestniczył Zarząd Prowincjalny z Ks. Prowincjałem Adamem Józefem Sobczykiem MSF na czele, jak również cała wspólnota seminaryjna, Nowicjusze MSF ze swoimi Moderatorami, i inni Współbracia z różnych naszych domów oraz kilku księży diecezjalnych. Jesteśmy wdzięczni Najwyższemu Kapłanowi Jezusowi Chrystusowi za nowo wyświęconego Kapłana.