PIELGRZYMKA BRACI ZAKONNYCH

W dniach 18 - 19 października 2018 r. Odbyła się 36 ogólnopolska pielgrzymka braci zakonnych na Jasną Górę, w której uczestniczyli również nasi bracia zakonni Misjonarze Świętej Rodziny.

Naszych reprezentantów było 7, z różnych domów zakonnych. Bracia przybyli do klasztoru jasnogórskiego 18 października. Uroczystości związane z pielgrzymką rozpoczęła jutrznia pod przewodnictwem Braci Dominikanów. Następnie odbyła się konferencja, na której Przewodniczący ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego bp Jacek Kiciński CMF, przemawiał do pielgrzymów: "Tegoroczna pielgrzymka wpisuje się w temat roku duszpasterskiego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Jest ona przede wszystkim dziękczynieniem za dar powołania, ale również kierujemy do Pana Boga nasze modlitwy o nowe powołania zakonne, szczególnie do życia brackiego. Wiemy, że bycie bratem wiąże się z byciem pośród ludzi, dlatego w naszych rozważaniach spoglądamy na Pana Jezusa, który uczy nas najpiękniej, jak przeżywać braterstwo." Pielgrzymka zakończyła 19 października uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem o. Maksymiliana.