PEREGRYNACJA IKONY ŚWIĘTEJ RODZINY W ROKU 2018.

Troszcząc się o duchowy rozwój nas samych i tych, dla których pracujemy, Rada Prowincji zaaprobowała inicjatywę przeprowadzenia peregrynacji ikony Św. Rodziny z Mainz, która obecnie znajduje się w Bąblinie. 

Peregrynacja odbędzie się od niedzieli Św. Rodziny 2017 roku do niedzieli Św. Rodziny 2018 roku włącznie. Intencją peregrynacji jest popularyzacja duchowości naszego Zgromadzenia w naszych parafiach, zawierzenie Św. Rodzinie małżeństw i rodzin i narzeczonych, ożywienie kultu i naśladowania Św. Rodziny w naszych domach zakonnych, a także modlitwa o nowe powołania, za przeżywających kryzysy oraz tych, którzy zagubili się na drodze kapłańsko-zakonnego powołania. Peregrynacja jest owocem spotkań Zarządu Prowincji z referatami. Ideę peregrynacji, pod patronatem Referatu Rodzin, koordynuje zespół w składzie: ks. R. Rafał, Ks. A Bajorski, ks. T. Górecki, Ks. S. Robak. Zostanie ona przeprowadzona we wszystkich domach zakonnych i parafiach MSF w Polsce. Zachęcamy do wspólnej modlitwy. Dokładny plan peregrynacji zostanie uzgodniony przez Głoszącego wraz z Proboszczem i Rektorem danej wspólnoty zakonnej i parafialnej.