KS. PROWINCJAŁ W RZYMIE

ks. Prowincjał uczestniczył w kapitule

i dniu skupienia w Domu Zakonnym w Rzymie.