HUMANAE VITAE – WZNIOSŁA TEORIA CZY REALNA POMOC?

Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym pt.:  MIŁOŚĆ – MAŁŻEŃSTWO – RODZICIELSTWO. HUMANAE VITAE – WZNIOSŁA TEORIA CZY REALNA POMOC?

Sympozjum naukowe odbędzie się 5 maja 2018 roku w Poznaniu przy ul. Wieżowej 2/4 w Budynku B, Auli B, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W bieżącym roku przypada 50. rocznica wydania encykliki papieża Pawła VI Humanae vitae. Dokument ten dotyczy problematyki przekazywania życia. Jego publikacja wywołała szereg kontrowersji, których nie brakuje również i dziś. Stąd też rodzi się pytanie: Czy encyklika Humanae vitae to wzniosła teoria czy też realna pomoc?

Zaraz na początku swej encykliki Paweł VI stawiał bardzo ważne pytania: Czy biorąc pod uwagę zarówno warunki współczesnego życia, jak i znaczenie stosunków małżeńskich dla harmonii i wzajemnej wierności między małżonkami, nie należałoby poddać rewizji obowiązujących zasad moralnych? Czy dziś nie wolno mniemać, że prokreacja jako cel odnosi się do całości życia małżeńskiego, a nie do jego poszczególnych aktów? Czy ze względu na większe poczucie odpowiedzialności, jakim się odznaczają współcześni ludzie, nie nadszedł już czas, by decyzję o przekazywaniu życia powierzyć raczej ich rozumowi i woli?

Odpowiedzi na te pytania są ciągle aktualne.

Zbliżające się sympozjum naukowe poświęcone problematyce przekazywania życia jest próbą wyjścia naprzeciw aktualnym zagadnieniom dotyczącym pastoralnej posługi Kościoła wobec małżeństw i rodzin. Inspiracją do pogłębionej refleksji jest ciągle aktualny dokument autorstwa bł. Pawła VI Humanae vitae. Głęboki namysł zaproszonych specjalistów zarówno z kraju, jak i z zagranicy, reprezentujących różne ośrodki i dyscypliny naukowe, daje nadzieję na ciekawe końcowe rozwiązania. Poznańskie sympozjum to okazja do wymiany myśli oraz podjęcia nowych inicjatyw na rzecz małżeństwa i rodziny.

Zapisy: https://poznanhumanaevitae.evenea.pl