28 WRZEŚNIA ROCZNICA POWSTANIA ZGROMADZENIA MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY

28 września 1895 roku to data kiedy zostało zatwierdzone Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny.

Dokładnie 123 lata temu zaczęliśmy istnieć wzbogacając swoim charyzmatem i misją Kościół w Europie a po niedługim czasie na całym świecie. W tym tak ważnym dla nas dniu modlimy się, abyśmy byli godnymi kontynuatorami myśli naszego Ojca Założyciela ks. Jana Berthiera.