SPOTKANIE BRACI ZAKONNYCH

SPOTKANIE BRACI ZAKONNYCH

W dniach 11-13 maja 2017 roku w domu zakonnym w Ciechocinku odbyło się spotkanie braci zakonnych Misjonarzy Świętej Rodziny z Polskiej Prowincji. Spotkanie zostało przygotowane i poprowadzone przez ks. Tomasza Grabarę MSF, odpowiedzialnego za formację ciągłą.

Na spotkanie przybyło 7 braci zakonnych z naszej prowincji. Był to doskonały czas aby bracia mogli spotkać wspólnie, wzajemnie poznawać i jeszcze lepiej integrować, jako wspólnota braci zakonnych.

Byłą to również okazja do wymiany doświadczeń, wspólnego zwiedzania, wypoczynku oraz wspólnej modlitwy i formacji. Jednym z punktów było również spotkanie z przedstawicielem prowincjalatu, ks. Piotrem Gałązką MSF.