122 ROCZNICA POWSTANIE MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny powstało 28 września 1895 roku w Grave w Holandii.

Ks. Berthier MS nasz Założyciel pisał: „Święta Rodzina jest prawdziwym modelem cnót chrześcijańskich. Nie możemy więc uczynić nic lepszego niż skopiować w nas ten wzór i ofiarować go światu przez życie całkowicie zgodne z życiem Świętej Rodziny.”

Życzymy wszystkim współbraciom błogosławieństwa i potężnego zapału w głoszeniu Ewangelii.