WSPOMNIENIE POŚMIERTNE ŚP. KS. ANDRZEJA RABIJA MSF

Ks. Andrzej Rabij, Misjonarz Świętej Rodziny przeszedł do domu Ojca.

Dziękujemy Ci Panie za tak wielkiego duszpasterza, opiekuna rodzin, niezmordowanego spowiednika, po prostu Ojca, który w imieniu Boga szukał Jego dzieci, zwłaszcza tych najbardziej poranionych. Dziękujemy Ci za Jego życie i prosimy przyjmij Go do siebie. Amen.

24.11.1941 - 06.08.2016

Ks. Andrzej Rabij MSF, urodził się 24.11.1941 roku, w miejscowości Czyszki, powiat Lwów, w  rodzinie Karola i Karoliny zd. Lipnicka. Miał dwie siostry. Ochrzczony 07 grudnia tego samego roku w parafii Czyszki. Po zakończeniu II wojny światowej rodzina przeniosła się do Zabrza.

Tutaj, w parafii pw. Ducha Świętego, Andrzej przystąpił pierwszy raz do Komunii świętej. W tym samym kościele12 maja 1952 r., z rąk Ks. Biskupa Herberta Bednorza, otrzymał sakrament bierzmowania. W 1955 r. ukończył szkołę podstawową w Zabrzu i tam też rozpoczął naukę w czteroletnim Technikum Budowlanym, które ukończył zdaniem egzaminu maturalnego w 1959 r. a następnie w lipcu tego samego roku podjął pracę w Przedsiębiorstwie Budowlanym Przemysłu Węglowego - Katowice. W tym czasie utrzymywał już kontakt z Ks. Tadeuszem Duszą MSF, z klasztoru Misjonarzy Świętej Rodziny w Gliwicach, z którym przerabiał również pierwsze lekcje łaciny, gdyż myślał już poważnie o wstąpieniu do zakonu. W podaniu z prośbą o przyjęcie do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny napisał krótko: „Jedynym moim pragnieniem jest oddać się służbie Bogu”. Jego prośba została spełniona. Został przyjęty do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. 25.08.1962 r. przybył do Górki Klasztornej, aby 07.09.1962 r. rozpocząć tam nowicjat. Po rocznym nowicjacie 08.09.1963 r. złożył w Górce Klasztornej swoje pierwsze śluby zakonne i został przeniesiony do Bąblina, do Wyższego Seminarium Duchownego na studia filozoficzne, gdzie 3 lata później, 08.09.1966 r. złożył śluby wieczyste. 01.09.1967 r. przeniesiony został do Kazimierza Biskupiego. W dniu 13.03.1969 r. w Lądzie nad Wartą otrzymał święcenia diakonatu a 16.06.1969 r. w Kazimierzu Biskupim - święcenia kapłańskie. Po święceniach ks. Andrzej Rabij MSF został mianowany Referentem Powołań z siedzibą w Kazimierzu Biskupim a jednocześnie skierowany do Krakowa na roczne Studium Teologiczne z zakresu Teologii Pastoralnej. 01.07.1970 r. siedziba Referatu Powołań została przeniesiona do Bąblina a wraz z nią również i Ks. Andrzej Rabij MSF. W następnym roku, na mocy uchwały Kapituły Prowincjalnej, została utworzona Komisja Misyjna w Kazimierzu Biskupim a Ks. Andrzej Rabij MSF został jej członkiem. W związku z tym wrócił znowu do Kazimierza Biskupiego.

W październiku 1972 r. został skierowany na zaoczne Studia Teologiczne z zakresu homiletyki na ATK w Warszawie. Tutaj oprócz studiowania utrzymywał korespondencję z młodzieńcami zainteresowanymi naszym Zgromadzeniem, jak też brał czynny udział w żmudnych ćwiczeniach a potem w radosnych występach Chóru Akademickiego, który występował m. in. na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Loreto. Ks. Andrzej nie zaniedbywał jednak studiów. W czerwcu 1975 r. otrzymał Dyplom ukończenia studiów uzyskując tytuł magistra teologii. Z dniem 01.09.1975 r. mianowany został wikariuszem w parafii pw. św. Teresy w Świdrze i zarazem wykładowcą homiletyki w WSD w Kazimierzu Biskupim. 01.09.1976 r. odwołany z funkcji wikariusza w Świdrze i mianowany Prefektem alumnów WSD w Kazimierzu Biskupim. We wrześniu 1980 r. został powołany w skład Komisji Przygotowawczej Kapitułę Prowincjalną a podczas trwania tej kapituły w grudniu 1980 r. wybrany Asystentem Prowincjalnym.

Z dniem 01.09.1983 r. odwołany z funkcji Prefekta alumnów WSD i skierowany do pracy w Rzeszowie, gdzie otrzymał zadanie specjalne, aby wyszukać teren i utworzyć nową placówkę MSF.  Ks. Andrzej upatrzył odpowiednie miejsce i udał się z tym do Ks. Biskupa w Przemyślu. W listopadzie 1984 roku zamieszkał jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie. W styczniu 1985 roku odwiedzał z wizyta duszpasterską swoich przyszłych parafian. W Wielką Sobotę, 06 kwietnia 1985 r. na polecenia Ks. Biskupa Ignacego Tokarczuka ks. Andrzej wraz z dwoma innymi kapłanami i kilkoma ludźmi świeckimi utworzyli prowizoryczną kaplicę. Następnego dnia, w Wielkanoc, do zaimprowizowanej w jedną noc kaplicy, przybył Ks. Biskup Błaszkiewicz w towarzystwie ks. Dziekana Józefa Sondeja i poświęcił tę kaplicę oraz odprawił Mszę św. Tak rozpoczęła się historia nowej parafii  pw. Świętej Rodziny a ks. Andrzej pełnił funkcję Administratora, a później (od 28 sierpnia 1985 r.) Proboszcza tej parafii do 01.08.1992 r.
W latach 1992-1995 pełnił urząd Przełożonego Prowincjalnego Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny a następnie w latach 1995-2004 był trzy kadencje Rektorem domu zakonnego w Świdrze i Proboszczem tamtejszej parafii pw. Św. Teresy.

Od 01.07.2004 r. objął funkcję Prowincjalnego Referenta Duszpasterstwa Rodzin i zamieszkał ponownie w domu zakonnym w Kazimierzu Biskupim. Funkcję tę pełnił przez trzy kolejne kadencje. Pełniąc funkcję Referenta Rodzin, jak i wtedy gdy nim już nie był, zawsze dał się poznać jako ceniony rekolekcjonista, spowiednik i prawdziwy Duszpasterz Rodziny. Mieszkając w seminarium był również gorliwym spowiednikiem alumnów, ale także księży, sióstr zakonnych i całej rzeszy osób świeckich.

Przyszła nieuleczalna choroba, białaczka. Ks. Andrzej nigdy nie skarżył się z tego powodu. Wręcz przeciwnie - był szczęśliwy, że otrzymał taką łaskę, że może dobrze przygotować się do odejścia na tamten świat. Choroba powoli niszczyła jego ciało i coraz bardziej odbierała mu siły. Po długim zmaganiu się i kilkutygodniowym pobycie w Hospicjum w Licheniu, dobry Bóg powołał Ks. Andrzeja we wczesnych godzinach porannych, w święto Przemienienia Pańskiego 06.08.2016 r. Oddany Bogu i Maryi, odszedł do Pana nie ukończywszy 75 rok życia. 54 lat przeżył w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny, w tym 47 lat jako kapłan.

Pogrzeb śp. Ks. Andrzeja Rabija MSF odbył się w Kazimierzu Biskupim, gdzie mieszkał przez ostatnie 12 lat i gdzie właściwie przeżył wiele lat swojego zakonnego życia. W Mszy świętej pogrzebowej uczestniczyło ponad 70 kapłanów, w tym ok. 55 MSF. Byli Współbracia z Czech, Austrii i Niemiec, z Rzymu a nawet z Madagaskaru i z Papui Nowej Gwinei. Eucharystii przewodniczył Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF a homilię wygłosił Rektor z Ciechocinka, Ks. Andrzej Pryba MSF. Na miejsce wiecznego spoczynku kondukt żałobny poprowadził Ks. Adam Bajorski MSF, Rektor domu zakonnego i WSD w Kazimierzu Biskupim. W tej ostatniej drodze towarzyszyli Zmarłemu kapłani, siostry zakonne, bracia zakonni, klerycy, najbliższa rodzina, wierni z Kazimierza Biskupiego, delegacje parafialne, m. in. z Rzeszowa i ze Świdra, jak również wielu przyjaciół oraz osób prywatnych lub zrzeszonych w różnych grupach i stowarzyszeniach religijnych, którzy korzystali w jakiś sposób z posługi ks. Andrzeja. Jego ciało spoczywa na kazimierskim cmentarzu, wśród naszych zmarłych współbraci Misjonarzy Świętej Rodziny. Na sam koniec, jak zawsze to czynimy żegnając naszego Współbrata, odśpiewaliśmy hymn: „ Matko ma, Zakonie mój, dla Cię życie me, dla Cię prac mych znój. Matko ma, Zakonie mój jam na wieki syn, jam na wieki Twój…”

Opr. Ks. Grzegorz Kałdowski MSF – sekr. prow.


GALERIA

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)