KAPITUŁA PROWINCJALNA

KAPITUŁA PROWINCJALNA

W dniach 11–14 kwietnia 2016 br. w Polskiej Prowincji MSF odbyła się Kapituła Prowincjalna. Tematem Kapituły Prowincjalnej był: Misjonarze Świętej Rodziny – Wspólnota życia, wiary, wzajemnego szacunku i służby Ewangelii (por. K 31–52; DG 021–046).

W czasie Kapituły ks. Egon Farber – Prowincjał Prowincji Niemieckiej MSF wygłosił referat pt: Kierunki rozwoju Polskiej Prowincji MSF – perspektywy i wyzwania.

Celem Kapituły m.in. było:

 • przeprowadzenie analizy Prowincji
 • określenie kierunków rozwoju na najbliższe lata wobec zmniejszającej się liczby powołań w Europie
 • pochylenie się nad sposobem życia zakonnego i wspólnotowego w naszych domach
 • sprawozdanie z aktualnej sytuacji Polskiej Prowincji
 • erygowanie domu zakonnego w Rzymie
 • dyskusja nad strukturą referatu powołań
 • zapoznanie się z aktualnym sposobem funkcjonowania poszczególnych agend i referatów

W czasie Kapituły został wybrany nowy Zarząd Prowincjalny.

Przełożony Prowincjalny został:

 • Ks. Adam Józef Sobczyk

Asystentami Przełożonego Prowincjalnego zostali wybrani:

 • Ks. Robert Ciżewski – Wikariusz Prowincjalny
 • Ks. Piotr Jacek Krupa – II Asystent Przełożonego Prowincjalnego
 • Ks. Piotr Gałązka – III Asystent Przełożonego Prowincjalnego

Nowo wybranym współbraciom gratulujemy i życzymy Błogosławieństwa Bożego.