GÓRKA KLASZTORNA

GÓRKA KLASZTORNA

16 maja 2016 w Górce Klasztornej odbyła się odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Uroczystości i Słowo Boże wygłosił ks. kanonik i dziekan dekanatu Łobżenickiego Karol Glesmer. Słowo końcowe wygłosił ks. Prowincjał dziękując księżom diecezjalnym za współpracę i wszystkim przybyłym na odpust Górecki. Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski - za zgodą Pawła VI. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła.