17 WRZEŚNIA 2016 ODBYŁA SIĘ I. KAPITUŁA DOMOWA W NOWO ERYGOWANYM DOMU W RZYMIE

17 WRZEŚNIA 2016 ODBYŁA SIĘ I. KAPITUŁA DOMOWA W NOWO ERYGOWANYM DOMU W RZYMIE

W dniu 8 sierpnia 2016 dekretem Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny Ks. Edmunda Michalskiego MSF erygowany został dom zakonny Polskiej Prowincji MSF im. Świętej Rodziny w Rzymie, przy parafii San Remigio.

Ks. Komorowski na sesji, która odbyła się w dniu 11 sierpnia 2016 został przez Zarząd Prowincjalny Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny mianowany Rektorem tegoż domu zakonnego w Rzymie z dniem 11 sierpnia 2016 na pierwszą kadencję, która trwa 3 lata.

GALERIA

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)