XXIII SYMPOZJUM TEOLOGICZNO-FAMILIOLOGICZNE

XXIII SYMPOZJUM TEOLOGICZNO-FAMILIOLOGICZNE

15-16 lutego 2023  | Kazimierz Biskupi

Sympozjum rozpoczęło się Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. bp dr Krzysztofa Wętkowskiego, ordynariusza diecezji włocławskiej, który wygłosił homilię. Następnie zaproszeni prelegenci reprezentujący ośrodki akademickie, edukacyjne i formacyjne z całej Polski, starali się ukazać proces towarzyszenia małżeństwu i rodzinie, który jest uwarunkowany wieloma czynnikami.

Prelegenci rozpatrywali problematykę zmiany tożsamości współczesnej rodziny, zagrożeń miłości małżeńskiej. Starannej analizie została poddana specyfika towarzyszenia rodzinie w warunkach rodzicielstwa zastępczego, niesakramentalności związku rodziców czy śmierci samobójczej dziecka. Całości rozważań dopełniła prezentacja aktualnej strategii towarzyszenia małżeństwu i rodzinie opracowana i wdrażana w Kościele katolickim w Polsce.

Organizatorem XXIII Sympozjum Teologiczno-Familiologicznego był Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, Polskim Stowarzyszeniem Familiologicznym, Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół Poznański”, Akademią Katolicką w Warszawie i Gminą Kazimierz Biskupi.

Tekst za www.klerycymsf.pl

Wystąpienia są dostępne pod linkami:

https://youtu.be/kwvJgBhBveM

https://youtu.be/7Mu1l40j60s(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Zdjęcia pochodzą z archiwum organizatora