ARCHIWUM | 2018

REKOLEKCJE ZAKONNE

W dniach od 5 do 9 lutego w Bąblinie, odbywały się coroczne rekolekcje zakonne,

PEREGRYNACJA IKONY ŚWIĘTEJ RODZINY W ROKU 2018.

Troszcząc się o duchowy rozwój nas samych i tych, dla których pracujemy, Rada Prowincji zaaprobowała inicjatywę przeprowadzenia peregrynacji ikony Św. Rodziny z Mainz, która obecnie znajduje się w Bąblinie.