ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE W KAZIMIERZU BISKUPIM

20 maja 2017 r. podczas Mszy św. o godz. 1100, w kościele Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, z rąk J.E. Ks. Biskupa Wiesława A. Meringa święcenia diakonatu przyjął Kl. Sebastian Sobkowiak MSF. Natomiast święcenia kapłańskie przyjęli: Dk. Adam Gaca MSF i Dk. Aliaksiei Papliouka MSF. W uroczystościach uczestniczył Zarząd Prowincjalny z Ks. Prowincjałem Adamem Sobczykiem MSF na czele, cała wspólnota seminaryjna, z Ks. Rektorem Marianem Kołodziejczykiem MSF, Nowicjusze MSF ze swoimi Moderatorami jak również inni Współbracia z różnych naszych domów w Polsce i za granicą (Austria, Białoruś, Madagaskar, Norwegia, Papua Nowa Gwinea) oraz księża diecezjalni.

SPOTKANIE BRACI ZAKONNYCH

W dniach 11-13 maja 2017 roku w domu zakonnym w Ciechocinku odbyło się spotkanie braci zakonnych Misjonarzy Świętej Rodziny z Polskiej Prowincji. Spotkanie zostało przygotowane i poprowadzone przez ks. Tomasza Grabarę MSF, odpowiedzialnego za formację ciągłą.

Czytaj więcej...

WIZYTACJA W AUSTRII

W dniach 11-13 maja 2017 odbyła się wizytacja. Wizytatorzy odwiedzili domy i parafie gdzie pracują Msf oraz odbyli rozmowy z wszystkimi współpracownikami oraz dziekanem jednego z dekanatow w których pracują nasi współbracia.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE W AUSTRII

W dniach 8-10 maja w Maria Ellend odbyło się spotkanie Zarządu Polskiej Prowincji MSF z odpowiedzialnymi za pomoc misjom: Prokuratorem Polskiej Prokury Misyjnej w Niemczech ks. Norbertem Maierem MSF, Referentem d/s misji zagranicznych w Polsce ks. Kazimierzem Świderskim MSF,  Ks. Pawłem Gnatem z Maria Ellend i ks. Arturem Schreiberem MSF z Biesengen. Podczas spotkania zwrócono uwagę na potrzebę dalszej ścisłej współpracy wszystkich agend, przeanalizowano dokument Komisji misyjnej przy Zarządzie Generalnym MSF oraz przedyskutowano sposoby i kryteria pomocy Polskim MSF.

CUD UZDROWIENIA

Ksiądz Generał, Ks. Julio i Ks. Genivaldo (Prowincjał z Brazylii Wschodniej) spotkali się w  w Sao Francisco z Iago i jego rodzicami, aby zebrać ich świadectwo na temat cudu{?} (ten znak zapytania to dlatego, że na temat prawdziwości cudu wypowie się komisja lekarska, współpracująca z Kongregacją ds. Świętych), który dokonał się w życiu Iago przez wstawiennictwo Ks. Jana Berthiera.

Czytaj więcej...

PIELGRZYMI MSF W FATIMIE

W dniach 23–26 marca, współbracia z Polskiej Prowincji MSF, pracujący na co dzień zagranicą: Ks. Mirosław Komorowski MSF, Ks. Joachim Rzeźniczek MSF, Ks. Ryszard Boćkowski MSF i ks. Łukasz Rodziejczak MSF uczestniczyli w pielgrzymce do Fatimy, gdzie polecali wszystkie dzieła i sprawy Zgromadzenia przemożnej opiece Matki Najświętszej. Wyjazd współorganizowany przez parafię San Remigio w Rzymie z okazji jubileuszu 100-nej rocznicy objawień w Fatmie, był też szczególną okazją, by podziękować za wszystkie łaski, jakie spływają na nasze wspólnoty zakonne. 


GALERIA

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

SPOTKANIE MSF W INDONEZJI

W Semarang, w Indonezji, pod hasłem „Duszpasterstwo rodzin jest sprawą pilną”, trwa spotkanie Komisji ds. Rodziny i Przyjaciół MSF powstałej przy Zarządzie Generalnym w 2014 r. Na zdjęciu ks. Generał Edmund Michalski MSF oraz nasi Współbracia.


GALERIA

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE ŚP. KS. STANISŁAWA WRZEŚNIEWSKIEGO MSF

Ks. Stanisław Wrześniewski MSF, urodził się 10 marca 1936 roku, w miejscowości Gorzakiew, powiat Busko-Zdrój, w dawnym województwie kieleckim, w rodzinie rolników Marcina i Marii zd. Banaś. Miał trzech braci. W swojej rodzinnej parafii Gnojno był ochrzczony. Tu przystąpił do Pierwszej Komunii świętej i do sakramentu bierzmowania obierając sobie za patrona Św. Kazimierza.

Czytaj więcej...

NOMINACJA PROFESORSKA DLA NASZEGO WSPÓŁBRATA KS. STEFANA SZYMIKA MSF

8 marca 2017

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 64 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Uroczystość odbyła się w środę, 8 marca, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Wśród uhonorowanych znalazł się misjonarz św. Rodziny, Ksiądz Profesor Stefan Szymik.

Ks. prof. Stefan Szymik MSF urodził się 10 stycznia 1956 r. w Orzeszu-Jaśkowicach. W 1975 r. wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Studia filozoficzne i teologiczne odbył WSD MSF w Kazimierzu Biskupim k. Konina. W 1982 r. przyjął święcenia kapłańskie. Następnie odbył studia specjalistyczne w KUL (1982-1987), uwieńczone tytułem naukowym doktora teologii w zakresie biblistyki, i studia biblijne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, zakończone stopniem licencjata nauk biblijnych (1991-1994). Habilitował się w 2003 r. i został kierownikiem Katedry Hermeneutyki Biblijnej. Obecnie ks. prof. Stefan Szymik MSF jest wykładowcą Pisma Świętego w WSD MSF w Kazimierzu Biskupim i pracownikiem dydaktyczno-naukowym KUL i współpracownikiem Redakcji Encyklopedii Katolickiej. Obszar jego zainteresowań naukowych dotyczy hermeneutyki, metodologii biblijnej i aktualizacji Biblii w życiu Kościoła.

AKCJA REFERATU MISYJNEGO NA WIELKI POST

W jednym z artykułów, który przeczytałem w tygodniku Niedziela tuż przed Bożym Narodzeniem ubiegłego roku ukazał się ciekawy artykuł na temat sytuacji materialnej naszego społeczeństwa. Artykuł zatytułowany jest „Uwięzieni w biedzie”. Na łamach tego czasopisma woluntariusze po odwiedzeniu kilkudziesięciu tysięcy rodzin w Polsce w przeciągu kilku lat, odkąd zainicjowana została akcja „szlachetna paczka”, pokusili się o bardzo ciekawy raport. Sprawa dotyczy naszych polskich rodzin.

Czytaj więcej...

REKOLEKCJE ZAKONNE MSF

Od 6 do 10 lutego w naszym Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej, odbywały się coroczne rekolekcje zakonne, w których uczestniczyli nasi współbracia z Polski, Niemiec i Czech. Bogu dzięki za ten czas.

„REFLEKSJE” Z WYSPY „RAJSKIEGO PTAKA”

Kolejny rok naszego życia już za nami. Dla wspólnoty MSF w Papui Nowej Gwinei był to czas zmierzenia się z nowymi wyzwaniami: przygotowanie do wizytacji z Prowincjalatu i jednocześnie uczestniczenie w przygotowaniach i udział święceniach biskupich naszego Współbrata Ks. Dariusza Kałuży MSF - historycznego wydarzenia dla naszego Zgromadzenia na terenie „rajskiej wyspy”. Przy tej okazji była tez obecność pani Sylwii. Dla niej, jako dziennikarki, była to niepowtarzalna możliwość spojrzenia na misyjne podwórko „od kuchni”, a przy okazji usłyszenia i nagrania głosów /czasem nieporadnych/ serca tych, którym jest dane i zadane być z Pauasami na dobra na złe…

Czytaj więcej...

MISJONARZE ŚWIĘTEJ RODZINY NA KUBIE

W niedzielę 8 stycznia br. w kościele w Camajuani, gdzie pracują już Ks. Grzegorz Chrapla MSF z Prowincji Polskiej oraz Ks. Héctor Donoso MSF z Prowincji Chilijskiej odbyły się uroczystości pod przewodnictwem Biskupa Santa Clara, Marcela Arturo Gonzaález  Amador. Tym samym nastąpiło oficjalne otwarcie misji MSF na Kubie w diecezji Santa Clara. W uroczystości tej wzięli udział: Przełożony Generalny Misjonarzy Świętej Rodziny Ks. Edmund Michalski MSF z Rzymu oraz Przełożeni Prowincjalni: Ks. Patricio Vargas MSF z Chile i Ks. Adam Sobczyk MSF z Polski.

Zobacz galerię zdjęć...

KAPŁAŃSKIE SPOTKANIE ROCZNIKA 1994

14–17 stycznia 2017

Otóż tegoroczne spotkanie kursowe odbyło się tym razem w Austrii, w dniach 14–17 stycznia b.r. w naszym domu zakonnym w Maria Ellend. W spotkaniu wzięli udział wszyscy współbracia, którzy w roku 1994 przyjęli święcenia kapłańskie z rąk Ks. Bpa Bronisława Dembowskiego. W ramach comiesięcznych uroczystości maryjno-pielgrzymkowych (tzw. Monatswallfarth) poprowadziliśmy różaniec i odprawiliśmy uroczystą mszę św. Liturgii przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Norbert Maier MSF.

Czytaj więcej...