MARTYROLOGIUM

MARTYROLOGIUM

Polska Prowincja Misjonarzy Świętej Rodziny poniosła w czasie II wojny światowej ogromne straty. Zostało zamordowanych lub zginęło w czasie wojny ponad pięćdziesięciu, czyli prawie połowa misjonarzy: księży, braci, kleryków, nowicjuszy... Polska Prowincja MSF w czerwcu 2008 r. zwróciła się z prośbą do KEP o włączenie do procesu beatyfikacyjnego III grupy Męczenników Polskich trzydziestu trzech Współbraci, którzy zostali zamordowani w Paterku w czasie II wojny światowej.

Poniżej zamieszczamy listę misjonarzy, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Lista ta pochodzi z książki ks. Zachariasza Kruży MSF pt. "Swastyka nad Górką Klasztorną".

KSIĘŻA

 • Ks. Piotr Zawada – urodzony 30 września 1889 r. we wsi Wróblin koło Opola. Pierwszą profesję zakonną złożył 4 października 1916 r. w Grave (Holandia). Wyświęcony na kapłana 15 sierpnia 1920 r. w Newkierk (Holandia). Do Polski przybył razem z ks. Kuczerą w roku 1921 i był współzałożycielem pierwszego domu zakonnego w Wieluniu. Przez cały czas swej działalności w Kraju nieprzerwanie pełnił ważne funkcje w prowincji: był mistrzem nowicjatu, profesorem, rektorem niższego i wyższego seminarium duchownego, w tym czasie prowadził misje ludowe i rekolekcje. Ostatnie lata przed wybuchem wojny był prowincjałem i na tym stanowisku zastała go zawierucha wojenna. Zginął zamordowany w Paterku koło Nakła w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r.
 • Ks. Józef Myrwa – urodzony 8 stycznia 1889 r. w Bojanowie koło Raciborza na Górnym Śląsku. Pierwszą profesję zakonną założył w Grave 6 kwietnia 1916 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1924 r. we Włocławku. Pełnił funkcję ekonoma domowego, przeło­żonego klasztoru i mistrza nowicjatu. Zamordowany w Paterku w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r.
 • Ks. Jan Górny – urodzony 26 czerwca 1895 r. w Łuszkowie Wlkp. Pierwszą profesję zakonną złożył 6 listopada 1919 r. w Grave. Wyświęcony na kapłana 20 czerwca 1922 r. we Włocławku. Pełnił obowiązki profesora w niższym seminarium duchownym w Kazimierzu Biskupim i przez jedną kadencję był rektorem tegoż klasztoru. Zamordowany w Paterku w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r.
 • Ks. Bolesław Wysocki – urodzony 20 października 1909 r. w Komornikach koło Wielunia. Pierwsze śluby zakonne składał 15 sierpnia 1928 r. w Górce Klasztornej. Święcenia kapłańskie otrzymał w Kruszewie 23 kwiet­nia 1933 r. z rąk ks. bpa Walentego Dymka. Pełnił funkcję redaktora pisma miesięcznego pt. „Posłaniec św. Rodziny". Został zastrzelony w Górce w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r., gdy usiłował uciec podczas ładowania więźniów na transport do Paterka.
 • Ks. Wincenty Tomasz – urodzony 19 lipca 1907 r. w Piesnach koło Łobżenicy. Pierwszą profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1928 r. w Górce Klasztornej. Święce­nia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1934 r. z rąk bpa Walentego Dymka w Kruszewie. Zginął w Paterku w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r.
 • Ks. Alojzy Świerc – urodzony 20 maja 1902 r. w miejs­cowości Węgry koło Opola. Pierwszą profesję zakonną złożył 15 września 1924 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 16 marca 1929 r. w Krakowie z rąk ks. bpa Rosponda. Był długoletnim przełożonym niższego seminarium duchownego, a przed wybuchem wojny asyste­ntem prowincjonalnym. Wywieziony do Dachau 14 grudnia 1940 r. Zmarł tamże 27 lipca 1942 r. (nr obozowy 22699).
 • Ks. Edmund Kałas – urodzony 15 stycznia 1899 r. w Wierzchucinie Królewskim na Pomorzu. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1927 r. w Górce Klasztornej. Święcenia kapłańskie przyjął 13 czerwca 1932 r. w Poznaniu z rąk ks. kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski. Pełnił kolejno urząd prefekta i profesora w niższym seminarium duchownym i wreszcie magistra nowicjatu. Na rok przed wojną wyjechał do Francji, gdzie pełnił obowiązki duszpasterskie w tamtejszych ośrodkach polonijnych. W czasie wojny aresztowany przez gestapo w Rosieres, został osadzony w Mauthausen. Zginął jako męczennik w obronie wiary, ukamienowany 7 czerwca 1943 r. (nr obozowy 28187) Tu znajdziesz bardziej szczegółowy opis życia i męczeństwa Sługi Bożego Ks. Edmunda Kałasa MSF.
 • Ks. Franciszek Figura – urodzony 2 kwietnia 1911 r. w Raciborzu-Studziennej. Pierwszą profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1928 r. w Górce Klasztornej. Wyświę­cony na kapłana przez ks. bpa Walentego Dymka 15 czerwca 1935 r. w Poznaniu. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończył prawo z cenzusem doktorskim. Jako urodzony na terenie Reichu został przymusowo wcielony do Wehrmachtu i przydzielony do służby sanitarnej. Zginął pod Charkowem 10 lipca 1943 r.
 • Ks. Bronisław Bederski – urodzony 26 października 1902 r. w Wysoce pow. Wyrzysk. Pierwszą profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1931 r. w Górce Klasztornej. Wyświęcony na kapłana 19 kwietnia 1936 r. w Bąblinie przez ks. bpa Walentego Dymka. Uwięziony w r. 1939 w Kazimierzu Biskupim, stąd wywieziony do Dachau 24 czerwca 1940 r. Później do Gusen, stąd do Dachau odtransportowany 8 grudnia 1940 r. Zmarł w Dachau 7 lutego 1941 r. (nr obozowy 22100). Urna z (jego) prochami została pogrzebana na przykościelnym cmentarzu w Górce Klasztornej.
 • Ks. Władysław Zmysłowski – urodzony 30 czerwca 1905 r. w Wieruszowie. Pierwszą profesję zakonną zło­żył 15 sierpnia 1931 r. w Górce Klasztornej. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 kwietnia 1936 r. w Bąblinie z rąk ks. bpa Walentego Dymka. Zginął w Dachau 30 czerwca 1942 r. (nr obozowy 28336).
 • Ks. Mieczysław Skoblewski – urodzony 3 kwietnia 1908 r. w Inowrocławiu. Pierwsze śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1933 r. w Górce Klasztornej. Wyświęcony na kapłana 3 lipca 1938 r. w Bąblinie przez ks. bpa Walente­go Dymka. Zginął w Sachsenhausen 16 kwietnia 1940 r., zamordowany pałką przez kapo Bertolda. (Wzmianka w książce ks. Malaka pt. Klechy w obozach śmierci, wyd. w 1948 r. s. 44).
 • Ks. Jan Pawłowski – urodzony 16 września 1912 r. w Łuszkowie Wikp. Pierwszą profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1933 r. w Górce Klasztornej. Święcenia kapłań­skie otrzymał 3 lipca 1938 r. w Bąblinie z rąk ks. bpa Walentego Dymka. Wywieziony do Dachau 30 paździer­nika 1941 r. (nr obozowy 28249). Zmarł tamże 18 czerwca 1942 r.
 • Ks. Stanisław Dotka – urodzony 8 sierpnia 1912 r. Pierwsze śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1934 r. Świę­cenia kapłańskie otrzymał 2 lipca 1939 r. w Bąblinie z rąk ks. bpa Walentego Dymka. Wywieziony do Dachau 8 grudnia 1940 r. (nr obozowy 22127). Tam zmarł dnia 13 stycznia 1941 r.
 • Ks. Feliks Kaźmierczak – urodzony 8 listopada 1912 r. w Śmiglu. Pierwsze śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1934 r. w Górce Klasztornej. Święcenia kapłańskie otrzymał 2 lipca 1939 r. w Bąblinie z rąk ks. bpa Walentego Dymka. Zginął 9 września 1939 r. w Ożarowie pod Warsza­wą w czasie bombardowania przez lotnictwo hitlerowskie.
 • Ks. Władysław Organiszczak – urodzony 24 września 1913 r. w Gostyniu Wikp. Pierwszą profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1934 r. w Górce Klasztornej. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 sierpnia 1939 r. w Ravengiersburgu, diec. trewirska – Niemcy Zachodnie, gdzie studio­wał teologię. Do Kraju przyjechał na prymicję. W czasie okupacji przebywał w Warszawie. Po powstaniu war­szawskim wywieziony przez SS do obozu Bergen-Belsen, gdzie zmarł 20 kwietnia 1945 r.


BRACIA ZAKONNI

 • Stanisław Biedrzycki – (br. Kleofas), urodzony 11 paź­dziernika 1912 r. Radawnica (Złotów), nowicjat rozpoczął 19 marca 1939 r. Aresztowany 24 października 1939 r. w Górce Klasztornej. Zamordowany w Paterku w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r.
 • Stanisław Biełasik – (br. Łucjan), urodzony 15 września 1919 r. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1938 r. Aresztowany 24 października 1939 r. w Górce Klasztornej. Zamordowany w Paterku w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r.
 • Alojzy Brygman – (br. Hilary), urodzony 5 września 1913 r. w Bysłowiu na Pomorzu. Pierwsze śluby zakonne złożył 19 marca 1939 r. Aresztowany 24 października 1939 r. w Górce Klasztornej. Zamordowany w Paterku w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r.
 • Konrad Czapiewski – (br. Konrad), nowicjat rozpoczął 8 września 1939 r. Aresztowany 24 października 1939 r. w Górce Klasztornej. Zamordowany w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r. w Paterku.
 • Feliks Draeger – (br. Benon), urodzony 18 listopada 1914 r. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1939 r. Aresztowany 24 października 1939 r. w Górce Klasztornej. Zamordowany w Paterku w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r.
 • Florian Głyż – (br. Florian), urodzony 5 września 1913 r., Liszkowo pow. Wyrzysk. Pierwszą profesję zakonną skła­dał 8 września 1939 r. Aresztowany 24 października 1939 r. w Górce Klasztornej. Zamordowany w Paterku w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r.
 • Franciszek Gurda – (br. Benedykt), urodzony 27 lutego 1905 r. w Bądeczu pow. Wyrzysk. Pierwszą profesję za­konną złożył 8 września 1927 r. w Górce Klasztornej. Zamordowany w Paterku w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r.
 • Maksymilian Grzywacz – (br. Alojzy), urodzony 13 stycz­nia 1911 r. I-sza profesja zakonna 19 marca 1936 r. Areszto­wany 24 października 1939 r. w Górce Klasztornej. Za­mordowany w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r. w Paterku.
 • Ignacy Gwiździel – (br. Paschalis), urodzony 12 stycznia 1895 r. w Mikorzynie (Pomorze). Pierwszą profesję zakon­ną składał 19 marca 1926 r. Aresztowany 24 października 1939 r. w Górce Klasztornej. Zamordowany w Paterku w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r.
 • Franciszek Jabłoński – (br. Bernard), urodzony 22 paź­dziernika 1922 r. Pierwsza profesja zakonna – 8 września 1939 r. Aresztowany 24 października 1939 r. Powieszony 9 listopada 1939 r. w lesie pod Łobżenicą przez H. Brombera – członka Selbstschutzu za to, że pomagał innym na pracach przymusowych przy wybieraniu ziemniaków.
 • Stanisław Kalisz – (br. Stanisław), urodzony w miejsco­wości Psary koło Kielc. Rozpoczął nowicjat 8 września 1939 r. Aresztowany 24 października 1939 r. w Górce Klasztornej. Zamordowany w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r. w Paterku.
 • Kazimierz Kiełczewski – (br. Izydor), urodzony 5 lutego 1909 r. Pierwsza profesja zakonna – 19 marca 1935 r. Aresztowany 24 października 1939 r. Zamordowany w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r. w Paterku.
 • Bronisław Kukowski – (br. Piotr), urodzony 14 stycznia 1910 r. Pierwszą profesję zakonną złożył 19 marca 1937 r. Aresztowany 25 maja 1940 r. w Kazimierzu Biskupim. Jesienią 1940 r. skazany na pracę przymusową. Zmarł na gruźlicę 12 kwietnia 1941 r.
 • Walerian Lewandowski – (br. Gerard), urodzony 27 listo­pada 1921 r. Pierwszą profesję zakonną złożył 19 marca 1938 r. Aresztowany 24 października 1939 w Górce Klasz­tornej. Zamordowany w Paterku w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r.
 • Franciszek Łangowski – (br. Zygmunt), urodzony 12 marca 1915 r. Pierwsza profesja zakonna – 19 marca 1938 r. Aresztowany 24 października 1939 r. w Górce Klasztornej. Zamordowany w Paterku w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r.
 • Józef Łoniewski – (br. Bonawentura), urodzony 21 marca 1904 r. w miejscowości Pańskie. Nowicjat rozpoczął 19 marca 1939 r. Aresztowany 24 października 1939 r. w Gór­ce Klasztornej. Zamordowany w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r. w Paterku.
 • Kazimierz Łukaszewski – (br. Kazimierz), nowicjat roz­począł 8 września 1939 r. Aresztowany 24 października 1939 r. w Górce Klasztornej. Zamordowany w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r. w Paterku.
 • Edmund Morawski – (br. Jacek), nowicjat rozpoczął 19 marca 1939 r. Aresztowany 24 października 1939 r. w Gór­ce Klasztornej. Zamordowany w Paterku w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r.
 • Ignacy Muzolf – (br. Ignacy), urodzony 16 listopada 1891 r. w Tucholi. Pierwszą profesję zakonną złożył 4 paź­dziernika 1913 r. w Grave. Aresztowany 24 października 1939 r. w Górce Klasztornej. Zamordowany w Paterku w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r.
 • Jan Ossowski – (br. Jan), urodzony 12 lipca 1907 r. Pierwsza profesja zakonna – 8 września 1936 r. Areszto­wany w październiku 1939 w Górce Klasztornej. Zamordo­wany w Paterku w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r.
 • Jan Sendroby – (br. Feliks), urodzony l lutego 1903 r. w Zajączkowie. Nowicjat rozpoczął 19 marca 1939 r. Aresz­towany Górce Klasztornej 24 października 1939 r. Zamor­dowany w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r. w Paterku.
 • Zygmunt Swornowski – (br. Eugeniusz), urodzony 20 lutego 1915 r. Pierwsza profesja zakonna – 8 września 1938 r. Aresztowany 24 października 1939 r. w Górce Klasztornej. Zamordowany w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r. w Paterku.
 • Jan Tomala – (br. Anioł), urodzony 12 października 1915 r. Pierwsza profesja zakonna – 8 września 1937 r. Zamordowany w Paterku w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r.
 • Alfons Wilemski – (br. Paweł), urodzony 11 grudnia 1908 r. w Lubawie na Pomorzu. Pierwszą profesję zakon­ną złożył 8 września 1931 r. Aresztowany 24 października 1939 r. w Górce Klasztornej. Zamordowany w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r. w Paterku.
 • Konrad Wilemski – (br. Dominik), urodzony 7 sierpnia 1913 r. w Lubawie. Pierwszą profesję zakonną złożył 19 marca 1938 r. Aresztowany 24 października 1939 r. w Gór­ce Klasztornej. Zamordowany w Paterku w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r.
 • Wacław Wilemski – (br. Metody), urodzony 19 marca 1909 r. w Lubawie. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1936 r. Aresztowany 24 października 1939 r. w Górce Klasztornej. Zamordowany w Paterku w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r. (Trzej ostatni – rodzeni bracia).

KLERYCY

 • Florian Borowczyk – urodzony 17 marca 1917 r. w Ewing--Dortmund (Niemcy Zach.). Pierwsze śluby zakonne zło­żył 8 września 1938 r. – student II roku filozofii. Areszto­wany w 1940 w Potulucach. Wywieziony do prac przymu­sowych do Fryburga (Niemcy Zach.). Zginął w czasie bombardowania 27 listopada 1944 r.
 • Alojzy Hirsz – kleryk II roku filozofii. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1939 r. Zginął w czasie wojny.
 • Ildefons Kozica – urodzony 16 czerwca 1912 r. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1938 r. – studenta II roku filozofii. Wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu. Zmarł w Gusen 1941 r.
 • Franciszek Mazurek – urodzony 4 października 1911 r. Pierwszą profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1935 r. – stu­dent III roku teologii. Pochodził ze Śląska. Przymusowo wcielony do Wehrmachtu. Zginął na froncie 17 kwietnia 1942 r.
 • Napoleon Misztoft – urodzony 15 sierpnia 1915 r. Pierw­szą profesję zakonną złożył w roku 1938 – student II roku filozofii. Zginął w partyzantce Armii Krajowej na Wileńsz­czyźnie w 1944 r.
 • Ludwik Pańta – urodzony 24 sierpnia 1906 r. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1938 r. – student II roku filozofii. Pochodził ze Śląska. Przymusowo wcielony do Wehrmachtu. Zginął na froncie 1943 r.
 • Józef Pawlak – urodzony 13 października 1912 r. Pierw­szą profesję zakonną złożył 8 września 1936 r. – student II roku teologii. Zamordowany przez SS koło Dubna we wrześniu 1939 r.
 • Piotr Pawlak – urodzony w Rasku koło Czarnkowa. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1939 r. – stu­dent I roku filozofii. Zginął w czasie bombardowania Berlina.
 • Jan Pianowski – urodzony koło Czerska na Pomorzu. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1939 r. – stu­dent II roku filozofii. Zginął w czasie wojny.
 • Brunon Prudel – urodzony l października 1909 r. w Przegędze (Rybnik). Pierwsze śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1935 r. – student II roku teologii. Aresztowany 24 maja 1940 r. w Kazimierzu Biskupim. Wywieziony do Dachau, po trzech miesiącach do Gusen. Zginął w kamie­niołomach w Mauthausen 7 lipca 1941 (nr obozowy 11504).
 • Edmund Słodnik – urodzony 9 czerwca 1913 r. – Przement Wlkp. Pierwszą profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1935 r. – student III roku teologii. Zginął w Gusen 1941 r. (nr obozowy 29400).