Zainteresowani wstąpieniem do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny winni złożyć następujące dokumenty:

 • Prośbę o przyjęcie do Zgromadzenia
 • Własnoręcznie napisany życiorys
 • Wypełniony kwestionariusz kandydata (pobierz dokument PDF)
 • Skrócony odpis aktu urodzenia (z adnotacją o stanie wolnym)
 • Odpis aktu chrztu, wydany nie później niż 6 miesięcy przed złożeniem prośby o przyjęcie do Zgromadzenia
 • Ogólne świadectwo zdrowia, potwierdzające zdolność do podjęcia studiów i pracy w Zgromadzeniu
  (pobierz dokument PDF)
 • Świadectwo szkolne (dla kandydatów na kapłanów - maturalne świadectwo dojrzałości, a dla kandydatów na braci - świadectwo ukończenia szkoły zawodowej, gimnazjum lub ostatniej ukończonej klasy)
 • Świectwo ukończenia katechezy (jeśli nie ma ocen na świadectwie szkolnym lub kandydat uczestniczył w innych formach katechezy)
 • Trzy aktualne fotografie legitymacyjne
 • Kserokopię dowodu osobistego
 • Wypełnioną kartę zgłoszenia do ZUS (pobierz dokument PDF)
 • Oświadczenie o nie wnoszeniu roszczeń finansowych (pobierz dokument PDF)

Przygotowany komplet dokumentów należy złożyć w Kurii Prowincjalnej Misjonarzy Świętej Rodziny osobiście lub przesłać pod adres:

Adres:

Kuria Prowincjalna MSF

ul. Małoszyńska 27 skr. poczt. 43, 60-176 Poznań

Telefony stacjonarne:

+48 618 689 927

+48 618 689 981

Strona internetowa:

powolaniamsf.pl

Poczta email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pragnących złożyć swe dokumenty osobiście informujemy, że Dom Prowincjalny Misjonarzy Świętej Rodziny znajduje się w dzielnicy Junikowo i z Centrum można tu dojechać m.in. tramwajem nr 13. Gdy kandydat swoje dokumenty przesyła pocztą, po rozpatrzeniu prośby zostanie on powiadomiony przez Kurię Prowincjalną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.


 

Zainteresowani życiem w naszej Wspólnocie zakonnej mogą skontaktować się również z:

Adres:

Referat Powołań MSF

ks. Łukasz Skołud MSF - Prowincjalny Referent Powołań

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43, 60-176 Poznań

Telefon komórkowy:

+48 727 685 700

Poczta email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.