WSPOMNIENIE POŚMIERTNE ŚP. KS. ZDZISŁAWA KARCZA MSF

ur. 29.10.1936, zm. 07.04.2023

Śp. ks. Zdzisław Karcz MSF urodził się 29 października 1936 roku w Osieku nad Notecią, powiat Piła, w obecnym województwie Wielkopolskim (diecezja Bydgoska). Był synem Jana i Joanny z domu Jasiczek. Ojciec prowadził warsztat szewski. Ochrzczony został 18 listopada 1936 w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Osieku. Otrzymał imiona Zdzisław Jan. Miał troje rodzeństwa: starszego brata i dwie młodsze siostry. W roku 1938 rodzina przeniosła się do Bydgoszczy. Sakrament bierzmowania przyjął w wieku 11 lat, 15 września 1947 w Bydgoszczy. Jeszcze w czasie wojny rozpoczął edukację podstawową. Następnie od roku 1951 uczęszczał do technikum elektrycznego w Bydgoszczy. Po roku czasu przerwał naukę i rozpoczął pracę jako elektryk. W roku 1954 ponownie rozpoczął edukację ale tym razem dojeżdżając do Torunia do technikum mechaniczno- elektrycznego, w którym na koniec w roku 1956 zdał egzamin maturalny i został technikiem normowania. W wieku 20 lat, mając zdaną maturę, 14 września tego samego roku złożył podanie o przyjęcie do Misjonarzy Świętej Rodziny.

Został przyjęty i skierowany do nowicjatu, który odbył w Górce Klasztornej. Pierwszą profesję złożył 18.12.1957. Studia seminaryjne odbywał w Szczytnej i w Bąblinie. Po trzech latach profesji czasowej, 18.12.1960, złożył w Bąblinie profesję wieczystą. Dnia 26.05.1963 przyjął święcenia kapłańskie w Poznaniu, w wieku 27 lat. Po ukończeniu seminarium w roku 1964 został przeniesiony do Kazimierza Biskupiego. Po roku czasu (1965) został wikariuszem w Żernicy. Po pięciu latach, w roku 1970 został skierowany do Bąblina, a w następnym roku (1971) do pracy duszpasterskiej w Górce Klasztornej. W tym roku została ponownie erygowana parafia przy sanktuarium w Górce Klasztornej i ks. Zdzisław Karcz MSF został jej pierwszym wikarym. W roku 1972 złożył podanie o pozwolenie na wyjazd do pracy misyjnej w Kanadzie. Prośba ta została rozpatrzona pozytywnie i został skierowany do pracy w prowincji Saskatchewann, w środkowej Kanadzie, gdzie już pracowali inni współbracia. Jednak wtedy do wyjazdu nie doszło, a ks. Zdzisław został na początku roku 1973 skierowany do pracy duszpasterskiej w Złotowie. W roku 1973, po spotkaniu z ks. Józefem Krauze MSF, współbratem od lat pracującym w Brazylii, starał się o wyjazd do pracy w Brazylii, ale i do tego nie doszło. W końcu, w marcu 1974 roku, wyjechał do Kanady. Rozpoczął pracę w obrządku wschodnim, w diecezji Saskatoon, tak jak i inni współbracia. Pracował w Krydor (1974-76), w Norquay (1976-83). W roku 1983 próbował rozpocząć pracę w Ottawie, jednak nie było to możliwe. Ostatecznie podjął pracę poza wspólnotą zakonną w Pembroke (1983-1988). Od tego czasu był już ponownie w obrządku zachodnim. Od roku 1988 rozpoczął pracę jako kapelan szpitala w Ottawie. W roku 1990 podjął próbę inkardynacji do archidiecezji w Ottawie i rozpoczął formalny okres próbny. Do inkanrdynacji jednak nie doszło. Nadal pozostał w Ottawie. Dopiero w roku 1995 powrócił do pracy w ramach wspólnoty zakonnej w prowincji Saskatchewann, w diecezji Prince Albert. Na terenie tej diecezji pracował duszpastersko do końca pobytu w Kanadzie.

Z dniem 01.05.2014, w wieku ponad 77 lat został przeniesiony z powrotem do Polski do domu w Górce Klasztornej. Otoczono go tam dobrą opieką. Wraz z postępem lat ubywało mu sił.

Dnia 07.04.2023, w Wielki Piątek, wcześniej zaopatrzony sakramentami, zmarł o godz. 19.20, w czasie, gdy w kościele trwała adoracja krzyża.

Dziękujemy Bogu za życie i powołanie ks. Zdzisława Karcza MSF, jego ponad 86 lat życia, w tym ponad 65 lat życia zakonnego i 60 lat życia kapłańskiego. Spocznie na cmentarzu zakonnym w Górce Klasztornej, gdzie pochowany już jest m.in. kursowy współbrat ks. Czesław Broszęcki MSF zmarły w roku 2021. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym!

Pogrzeb odbył się 12.04.2023 w Górce Klasztornej. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył ks. Prowincjał Piotr Krupa MSF. Słowo Boże wygłosił ks. Janusz Jezusek MSF a obrzędom na cmentarzu przewodniczył ks. Rektor Piotr Lipski MSF. W pogrzebie uczestniczyło kilkudziesięciu współbraci, kapłani, bracia i klerycy oraz kapłan diecezjalny i rodzina zmarłego.

Opracował ks. Mirosław Książek MSF, 08/12.04.2023
(zdjęcie z kwietnia 2022 roku)


(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Z archiwum MSF