RELACJA Z 42. PIESZEJ PIELGRZYMKI ŚWIDERSKIEJ

RELACJA Z 42. PIESZEJ PIELGRZYMKI ŚWIDERSKIEJ

5-14 sierpnia 2023

Informacja otrzymana od organizatorów:

"Sakramenty dają życie" to hasło tegorocznej 42. Pieszej Pielgrzymki Świderskiej, która pielgrzymowała w ramach 312. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej (WPP), z Otwocka-Świdra na Jasną Górę.

4 sierpnia Mszy św. o godz. 1800 w sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Otwocku-Świdrze przewodniczył i kazanie wygłosił  o. Krzysztof Wendlik OSPPE, kierownik tegorocznej WPP. Nawiązując do hasła tegorocznej pielgrzymki "Sakramenty dają życie" powiedział, że jest to temat jakże na czasie, naglący; zwłaszcza, kiedy obserwuje się postępujące odejście i negację praktyk sakramentalnych. Tymczasem, to nie sakramenty jako takie znajdują się w kryzysie, ale współczesny człowiek. Dlatego wyruszając na pątniczy szlak prosimy Maryję - Matkę Łaski Bożej o umocnienie nas w wierze, a dla poszukujących i zagubionych o dar żywej wiary i powrót do Sakramentów, które dają życie.

W sobotę, 5 sierpnia, Mszy św. rozpoczynającej tegoroczną pielgrzymkę przewodniczył ks. Piotr Krupa MSF, prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Św. Rodziny. Następnie, po błogosławieństwie ks. Michała Popowskiego MSF, rektora i proboszcza sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wyruszyliśmy ku Jasnej Górze.

Pielgrzymowanie to doświadczenie trudu i zmagania osobistego, ale też i duchowego. Każdy może analizować samego siebie, doświadczać siebie w różnych sytuacjach, także tych bardzo trudnych, kiedy zmęczenie, bóle nóg dają bardzo o sobie znać. Każdy pielgrzym zaniósł do Maryi swoje i powierzone sobie intencje. W naszych modlitwach pamiętaliśmy o tych osobach, które przyjmowały nas na trasie, otwierali swoje domostwa, gdzie czuliśmy się jak w swoich domach. Stanowiliśmy jedną wielką Rodzinę Rodzin.

Przewodnikami naszych grup byli: ks. Artur Winiarek MSF - Grupa Św. Rodziny (wcześniej 10 żółta) i ks. Łukasz Skołud MSF - Grupa Św. Teresy od Dzieciątka Jezus (wcześniej 10 biało-żółta). Od bieżącego roku każda z grup Pielgrzymki Warszawskiej ma swojego Patrona.

Bardzo cieszy nas fakt, że razem z nami pielgrzymowało wielu kapłanów. Byli razem z nami: ks. Rafał Legucki z parafii św. Izydora w Markach (Diecezja Warszawsko-Praska), ks. Piotr Gałązka MSF - asystent prowincjalny, ks. Michał Popowski MSF - proboszcz i rektor sanktuarium św. Teresy od Dz. Jezus, ks. Adam Gaca MSF - Referat Powołań MSF, ks. Ludwik Wawrzeczko MSF - misjonarz z Madagaskaru, ks. Joachim Leszczyna MSF i ks. Piotr Kemnitz MSF - z grupy Rekolekcyjno-Misyjnej MSF, ks. Karol Bielicki MSF - neoprezbiter, diakon Herman Botoiaia Ephrem, bracia zakonni: Dawid Jesiotr i Mieczysław Proniewicz oraz klerycy: Toky Nomenjanahary, Miłosz Nowak, Przemysław Kuber i Władysław Warrasherich. Głównym organizatorem pielgrzymki był ks. Włodzimierz Burzawa MSF.

W całej Pielgrzymce Warszawskiej zapisanych było 4300 pątników, a w samych naszych dwóch grupach zapisanych było aż 750 osób! Grupa Św. Rodziny była najliczniejszą grupą w całej pielgrzymce warszawskiej, liczyła bowiem 420 pielgrzymów!

Bardzo cieszy fakt, że w naszych grupach pielgrzymowały całe rodziny, było bardzo dużo młodzieży i dzieci. Najmłodsi to: Lena (3 miesiące) oraz Julia i Krzyś (6 miesięcy), najstarszy zaś pątnik to Henryk (80 lat). Nasze grupy były rozśpiewane i rozmodlone. Codziennie uczestniczyliśmy we Mszy św., odmawialiśmy różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, nowennę, słuchaliśmy konferencji. Dla dzieci był przygotowany specjalny program tzw. Klub Misiaczka, który prowadził kleryk Przemek.

Przy okazji składamy serdeczne podziękowania wszystkim służbom pielgrzymkowym, dzięki którym bezpiecznie i zdrowi dotarliśmy do Tronu Matki na Jasnej Górze. Ogromne podziękowania dla służby medycznej, porządkowych, grupy muzycznej, kuchni i kwatermistrzów. 

Bardzo ważnym ogniwem pielgrzymki była pielgrzymka duchowa. Ci, którzy nie mogli fizycznie wyruszyć na trasę tegorocznej pielgrzymki, zbierali się na modlitwie w sanktuarium św. Teresy w Otwocku-Świdrze. Codziennym modlitwom przewodniczył ks. Sebastian Sobkowiak MSF. 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim pątnikom, którzy razem z nami wędrowali. W ciągu 10 dni (5-14 sierpnia) pokonaliśmy 270 km, które podzielone były na 52 etapy.

Bogu niech będą dzięki za ten piękny czas i zapraszamy za rok do wspólnego pielgrzymowania.


(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Zdjęcia pochodzą z archiwum organizatora