WSPOMNIENIE POŚMIERTNE ŚP. KS. ANTONIEGO CHABRASZEWSKIEGO MSF

ur. 07.02.1937, zm. 30.11.2022

Wspomnienie pośmiertne śp. ks. Antoniego Chabraszewskiego MSF

Śp. ks. Antoni Chabraszewski MSF urodził się 07 lutego 1937 roku w Dołobowie, powiat Rudki na kresach wschodnich, w dawnym województwie Lwowskim (wtedy diecezja Przemyska). Był synem Michała i Anny z domu Biskowskiej. Rodzice prowadzili gospodarstwo. Ochrzczony został w swoim kościele parafialnym w Rudkach. Miejscowość ta kiedyś należała do rodu Fredrów i dlatego w kościele parafialnym pochowany jest komediopisarz Aleksander Fredro. Śp. ks. Antoni naukę w szkole podstawowej rozpoczął jeszcze w rodzinnej miejscowości, jednak w wieku 8 lat, w roku 1945, rodzina wyprowadziła się na tzw. ziemie odzyskane i osiedliła się w Brodnie, w powiecie Środa Śląska, na Dolnym Śląsku (archidiecezja Wrocławska). W kościele parafialnym w Szczepanowie przyjął sakrament bierzmowania w dniu 11.09.1950. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował edukację w Niższym Seminarium Duchownym, najpierw w Żaganiu, a potem we Wrocławiu. W roku 1955 zdał egzamin maturalny i 21 lipca tego roku złożył podanie o przyjęcie do Misjonarzy Świętej Rodziny. Został przyjęty do nowicjatu dnia 03.08.1955. Nowicjat odbywał najpierw w Kazimierzu Biskupim, a potem w Górce Klasztornej. Tam też złożył pierwszą profesję 08.09.1956. Studia seminaryjne odbył w Bąblinie. W ich trakcie w roku 1959 złożył śluby wieczyste, a na koniec piątego roku, dnia 27.05.1961, mając 24 lata, przyjął w Poznaniu święcenia kapłańskie wraz z kursowymi współbraćmi ks. Tadeuszem Świebodą MSF,
ks. Władysławem Biedrzyckim MSF oraz ks. Henrykiem Tetzlaff MSF. Już rok po święceniach, po ukończeniu seminarium został skierowany na studia specjalistyczne z filozofii na Uniwersytecie Angelicum w Rzymie. Po trzech latach, w roku 1965 uzyskał licencjat. W trakcie pisania pracy doktorskiej z socjologii w latach 1967-1969 pracował duszpastersko w Duren w Niemczech, pomagając w parafiach i w szpitalach. W maju 1969 obronił w Rzymie pracę doktorską. Od lutego 1970 roku został mianowany wykładowcą etyki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim i przeniesiony do tego domu. W odpowiedzi na zgłoszoną chęć wyjazdu do pracy misyjnej, na koniec roku akademickiego 1970/71 został zwolniony z funkcji wykładowcy i przeniesiony do domu zakonnego w Bąblinie. W planach Zgromadzenia było wysłanie go do pracy na Indonezji. Ostatecznie wycofał się z tego wyjazdu, jednak podtrzymał wolę pracy misyjnej. Od grudnia roku 1971 został skierowany do tymczasowej pracy w parafii Bytom-Łagiewniki. W maju 1972 roku podjęto decyzję, że wraz z innymi współbraćmi, mógłby rozpocząć pracę duszpasterską w diecezji Saskatoon w prowincji Saskatchewan w środkowej Kanadzie. Dotarł tam w drugiej połowie następnego roku (1973). Pracował w rycie bizantyjsko-ukraińskim jako proboszcz w Krydor, a następnie w Norquay. Po dwóch latach, w roku 1975 został wezwany z powrotem do Polski. Od 01.09.1975 roku, na dwa i pół roku został wikarym w parafii w Złotowie. W związku z mianowaniem w roku 1978 na sekretarza kurii prowincjalnej został przeniesiony do siedziby kurii w Bąblinie. Od powrotu do Polski na nowo rozpoczął dojazdowe wykłady w seminarium w Kazimierzu Biskupim. Już w roku 1978 poprosił o ponowny wyjazd do Kanady. Został zwolniony z funkcji sekretarza prowincjalnego i na koniec tego roku mógł polecieć do Kanady. Ponownie pracował duszpastersko wśród greko-katolików w Saskatchewan (Wakaw, Nort Battleford) tym razem przez 5 lat. W tym czasie w roku 1983 był w Rzymie tłumaczem kapituły generalnej Zgromadzenia. Pozostając w Kanadzie w roku 1984 uzyskał pozwolenie na przeniesienie do diecezji Prince Albert z powrotem do obrządku łacińskiego. Kolejne miejsca pracy to Leask, Marcelin i Cut Knife. Pracę w Kanadzie zakończył w roku 2014, kiedy mając 77 lat, powrócił do Polski i został przeniesiony do domu zakonnego w Górce Klasztornej. W sumie pracował w Kanadzie przez 38 lat.

W czasie pobytu w Górce Klasztornej, z racji wieku pojawiła się u niego demencja, która pomimo otoczenia go dobrą opieką ciągle się pogłębiała, aż do całkowitego braku kontaktu z otoczeniem.

Dnia 30.11.2022, wcześniej zaopatrzony sakramentami, umarł o godz. 8.00 w klasztorze góreckim w wieku prawie 86 lat.

Zostanie zapamiętany jako uzdolniony wykładowca, człowiek pełen humoru, skrupulatny i obowiązkowy współbrat.

Dziękujemy Bogu za życie i powołanie ks. Antoniego Chabraszewskiego MSF, jego 86 lat życia, w tym 66 lat życia zakonnego i 61 lat życia kapłańskiego. Spocznie na cmentarzu zakonnym w Górce Klasztornej, gdzie pochowani już są m.in. kursowi współbracia ks. Tadeusz Świeboda MSF zmarły w roku 1979 i ks. Władysław Biedrzycki zmarły w roku 2015. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym!

Pogrzeb odbył się 05.12.2022 w Górce Klasztornej. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył
ks. Prowincjał Piotr Krupa MSF. Słowo Boże wygłosił ks. Andrzej Łukaszewicz MSF a obrzędom na cmentarzu przewodniczył ks. Rektor Piotr Lipski MSF. W pogrzebie uczestniczyło także kilkudziesięciu współbraci, dwóch księży diecezjalnych oraz rodzina zmarłego.


(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Autor zdjęć - ks. Janusz Jezusek MSF