PIELGRZYMKA ŚWIDERSKA

5-14 sierpnia 2022

5 sierpnia wyruszyła ze Świdra 41. Piesza Pielgrzymka Świderska na Jasną Górę, w ramach 311. Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa: „Stworzył i posłał ich”. Pielgrzymka świderska od wielu lat składa się z dwóch grup: 10 Żółtej i 10 Biało-Żółtej. W tym roku łącznie pielgrzymowało ponad 600 osób, było dużo rodzin z dziećmi, a także dużo młodzieży. Głównym organizatorem pielgrzymki jest ks. Włodzimierz Burzawa MSF, a przewodnikami byli ks. Łukasz Skołud MSF oraz ks. Artur Winiarek MSF. Razem z grupą pielgrzymowali misjonarze z Papui Nowej Gwinei, którzy byli na urlopach w Polsce: ks. Damian Szumski MSF, ks. Krzysztof Stachowiak MSF, ks. Bogdan Cofalik MSF oraz ks. Stanisław Wiktorowicz MSF (Hiszpania). Odwiedził nas także ks. Marian Kołodziejczyk MSF, wikariusz generalny Zgromadzenia MSF (Włochy) oraz ks. Piotr Gałązka MSF – asystent prowincjalny, który pielgrzymował z nami pierwszego dnia.

Aby przybliżyć pielgrzymom nasz Referat Misyjny i sprawy misji zorganizowane zostało stoisko misyjne, a osoby, które pomagały nam na trasie pielgrzymowania otrzymywały kalendarze misyjne na 2023 rok.

Ci, którzy nie mogli fizycznie pielgrzymować na Jasną Górę, łączyli się duchowo w Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Otwocku-Świdrze, gdzie przez cały czas trwania pielgrzymki spotykali się na modlitwie i na Mszy św. pod przewodnictwem ks. Michała Popowskiego MSF, proboszcza parafii. Pielgrzymi duchowi mieli możliwość wysłuchania konferencji, których pielgrzymi słuchali na trasie.

41. Piesza Pielgrzymka Świderska szczęśliwie dotarła na Jasną Górę 14 sierpnia.

Bogu niech będą dzięki za ten piękny czas!


(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Zdjęcia pochodzą od organizatora pielgrzymki