OBRADOWAŁA ZWYCZAJNA KAPITUŁA PROWINCJALNA

19-22 kwietnia 2022

W dniach 19-22.04.2022 miała miejsce zwyczajna kapituła prowincjalna Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

Kapituła odbyła się w domu zakonnym w Bąblinie, a wzięło w niej udział 54 delegatów z urzędu i z wyboru. Gośćmi kapituły byli ks. Generał Agustinus Purnama MSF i ks. Wicegenerał Marian Kołodziejczyk MSF.

Podczas kapituły analizowano aktualną sytuację Prowincji oraz kierunki jej rozwoju ze szczególną uwagą poświęconą powołaniom i formacji zasadniczej. Trzeciego dnia kapituły dokonano wyboru nowego zarządu prowincjalnego.
Prowincjałem został ponownie wybrany (na drugą kadencję) ks. Piotr Krupa MSF. Podobnie Wiceprowincjałem został ponownie wybrany (na drugą kadencję) ks. Andrzej Tron MSF. II Asystentem Prowincjalnym został wybrany ks. Piotr Gałązka MSF, który w ustępującym zarządzie prowincjalnym był III Asystentem. Na III Asystenta Prowincjalnego wybrano ks. Edmunda Michalskiego MSF. Kapituła prowincjalna zdecydowała, że zarząd prowincjalny w nowym składzie obejmie urzędowanie od 1 lipca 2022.

Dziękujemy Bogu za odbytą zwyczajną kapitułę prowincjalną i prosimy o modlitwę w intencji Misjonarzy Świętej Rodziny i nowego zarządu prowincjalnego.

od prawej ks. Edmund Michalski MSF, ks. Andrzej Tron MSF, ks. Prowincjał Piotr Krupa MSF i ks. Piotr Gałązka MSF


(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)