KAPITUŁA PROWINCJALNA PROWINCJI NIEMIECKIEJ

3-4 stycznia 2022

Prowincja Niemiecka Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny przeprowadziła w dniach 03-04.01.2022 swoją kapitułę prowincjalną. Kapituły prowincjalne są najwyższą władzą prowincji i odbywają się co trzy lata. Na swoją kapitułę prowincjalną  Prowincja Niemiecka zaprosiła Prowincjała i Wiceprowincjała Prowincji Polskiej. Delegatami z Zarządu Generalnego byli Wicegenerał ks. Marian Kołodziejczyk MSF i II Asystent generalny ks. Julio Cesar Werlang MSF. Kapituła miała miejsce w Betzdorf, ostatnim domu zakonnym Prowincji Niemieckiej. W czasie kapituły m.in. dokonano wyboru władz prowincjalnych Prowincji Niemieckiej. Na Prowincjała ponownie wybrano ks. Egona Färber MSF, a Asystentami prowincjalnymi ponownie zostali ks. Wilhelm von Rüden MSF, ks. Michael Baumbach MSF i ks. Josef Bartmann MSF. Zaproszenie współbraci z Polski na obrady kapituły Prowincji Niemieckiej jest przykładem dobrej współpracy między tymi prowincjami.


(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)