BP DARIUSZ KAŁUŻA MSF UDZIELIŁ ŚWIĘCEŃ W KAZIMIERZU BISKUPIM

21 maja 2022

W dniu 21.05.2022 w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim miały miejsce święcenia kapłańskie i diakonatu. W tym roku, za zgodą Ordynariusza Diecezji Włocławskiej, świeceń udzielił bp Dariusz Kałuża MSF. Święcenia kapłańskie przyjęli ks. Stanisław Walas MSF, ks. Michał Młotek MSF i ks. Jan Tomczyk MSF. Natomiast święcenia diakonatu przyjęli dk. Karol Bielicki MSF i dk. Jakub Dziurgot MSF. Również i w tym roku uroczystość święceń była wielkim świętem zarówno dla seminarium jak i dla całej prowincji. Mszę św. koncelebrowało ponad 40 kapłanów, w tym ponad 30 Misjonarzy Świętej Rodziny. Wśród koncelebransów był także ks. Wicegenerał Marian Kołodziejczyk MSF. Przybyło wielu gości z rodzin i przyjaciół. Ze względu na szafarza święceń, który jest Ordynariuszem Diecezji Bougainville na Papui Nowej Gwinei uroczystość była wyraźnym doświadczeniem powszechności i misyjności Kościoła. Jednocześnie podkreślony został aspekt braterskości i wspólnotowości, gdyż bp Dariusz Kałuża MSF, pozostaje członkiem wspólnoty zgromadzenia i sam otrzymał święcenia kapłańskie w kościele seminaryjnym w Kazimierzu Biskupim. Nawiązał to tego w swojej homilii.

22.05.2022 Neoprezbiterzy sprawowali Mszę św. prymicyjną w kościele seminaryjnym.

Polska Prowincja Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny dziękuje Bogu za dar trzech nowych kapłanów i dwóch nowych diakonów, polecając ich wszystkich opiece Świętej Rodziny, by wiernie i radośnie pełnili swą służbę Bogu i ludziom.


(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Z archiwum MSF