35-LECIE OBECNOŚCI ADS W POLSCE - SYMPOZJUM NAUKOWE W GÓRCE KLASZTORNEJ

19-20 listopada 2022

W dniach 19-20 listopada 2022 r. w Sanktuarium Matki Bożej Góreckiej w Górce Klasztornej (diecezja bydgoska) odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 35-lecia obecności w Polsce Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci zwanego także Apostolstwem Dobrej Śmierci. Stowarzyszeniem tym w Polsce opiekują się Misjonarze Świętej Rodziny. W sobotę 19 listopada 2022 r. zorganizowano Konferencję Naukową pod tytułem: „Jest nadzieja, bo jest Niepokalana”. Organizatorzy tego wydarzenia to: Sekcja Liturgiki i Homiletyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Polska Prowincja Misjonarzy Świętej Rodziny oraz Apostolstwo Dobrej Śmierci. Tytuł konferencji wskazuję na ścisły związek Stowarzyszenia z jego Patronką, którą nie tylko prosimy, aby towarzyszyła wszystkim ludziom w godzinie ich śmierci, ale także by uczyła nas nadziei na osiągnięcie życia wiecznego. Konferencja poprzedzona została celebracją Mszy świętej w Bazylice w Górce Klasztornej pod przewodnictwem JE Ks. Bpa dra Krzysztofa Włodarczyka - biskupa diecezji bydgoskiej, który także wygłosił homilię.

Zaproszeni prelegenci to wykładowcy akademiccy reprezentujący kilka ośrodków naukowych w Polsce. Ich wystąpienia skupiały się wokół zagadnień mariologicznych i eschatologicznych. Szczegółowe tematy wykładów brzmiały następująco: ks. dr Piotr Jacek Krupa MSF (Prowincjał Misjonarzy Świętej Rodziny w Polsce/UAM Poznań), „1923-2023, czyli 100 lat służby Misjonarzy Świętej Rodziny Matce Bożej Góreckiej”; ks. prof. dr hab. Stefan Szymik MSF (KUL Lublin), „Kobieta błogosławi kobietę (Łk 1,42; 11,27). Biblijne początki kultu Maryi – Matki Bożej”; ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki MSF (KUL Lublin), „Maryja Niepokalana w świetle liturgii Kościoła łacińskiego”; ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF (UWM Olsztyn), „Droga nadziei – pięć imion Maryi”; ks. dr hab. Adam Józef Sobczyk MSF (UAM Poznań), „Maryja jako Matka Nadziei w nauczaniu ks. Jana Berthiera”; ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF (UAM Poznań), „Niepokalana jako obraz nowego człowieka”; prof. KUL dr hab. Urszula Dudziak (KUL Lublin), „Umierać znaczy wstępować w życie”; ks. dr Bogdan Kulik MSF (UAM Poznań), „Obecność Niepokalanej podczas objawień umocnieniem naszej nadziei”.

Uczestnikami konferencji naukowej byli duszpasterze, zelatorzy, członkowie i przyjaciele Apostolstwa Dobrej Śmierci z całej Polski.

Natomiast w niedzielę 20 listopada 2022 r., w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, w Bazylice Góreckiej o godz. 1200 został odprawiona Masza święta dziękczynna za 35 lat posługi Stowarzyszenia, a bezpośrednio po jej zakończeniu odbył się koncert zespołu wokalnego „Affabre Concinui”, wieńcząc tym samym obchody Jubileuszu.


(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Zdjęcia autorstwa Szymona Chwaliszewskiego