WSPOMNIENIE POŚMIERTNE ŚP. KS. JANA ZIMNOCHA MSF

10 marca nad ranem...

...w domu zakonnym w Poznaniu, w wieku 92 lat zmarł nasz Współbrat Ks. Jan Zimnoch MSF. Jego duszę polecamy Waszej pamięci modlitewnej. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...+


Wspomnienie pośmiertne śp. Ks. Jan Zimnoch MSF

(ur.03.10.1928r., zm. 10.03.2020r.)

Śp. Ks. Jan Zimnoch MSF urodził się 3 października 1928r. jako syn Floriana i Julianny (z domu Niedzielko)  we wsi Żakle. (powiat Sokółka, województwo Białostockie, diecezja Wilno). Kilkanaście dni później został włączony  do Wspólnoty Kościoła poprzez chrzest w parafii św. Piotra  i Pawła w Suchowoli. Wzrastał w katolickiej rodzinie pośród trzech braci i dwóch sióstr.

Po wojnie uczył się w Szczytnej, Kruszewie  i Bąblinie – przez 4 lata był wychowankiem Niższego Seminarium Duchownego MSF. W sierpniu 1952r. rozpoczął

Nowicjat w Górce Klasztornej. Po kolejnych rocznych ślubach  przyszedł czas na śluby wieczyste, gdyż jak napisał w swej prośbie do Prześwietnej Rady Generalnej w Grave,  za pośrednictwem Rady Prowincjalnej w Bąblinie, przez

praktykowanie profesji czasowej w swoim życiu, doszedł do wniosku, że będzie mógł owocnie pracować zgodnie z Konstytucjami Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny nad uświęceniem własnej duszy  i na pożytek Kościoła oraz Zgromadzenia. Złożył je 1956r. w Kazimierzu Biskupim. Jeden z formatorów w opinii przed dopuszczeniem do ślubów wieczystych napisał o nim: w obejściu miły i zrównoważony, zawsze prawie poważny … pobożność trzeźwa i rozumowa… w postępowaniu trzyma się pewnej linii wytycznej, którą stara się zachowywać … nad sobą pracuje sumiennie… do Zgromadzenia jest bardzo przywiązany. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1959r. 

Rok później został skierowany do Szczytnej – gdzie zdał egzamin maturalny; w 1962r. do Lublina – gdzie przez 4 lata studiował filozofię na KUL-u. Po zakończeniu studiów został wikariuszem na parafii w Szczytnej. W 1967r. przeniesiony został do Kazimierza Biskupiego i mianowany wykładowcą oraz bibliotekarzem, a także spowiednikiem scholastyków, z czasem rektorem domu zakonnego i Wyższego Seminarium Duchownego. W pamięci potomnych zapisał się m.in. remontem i regotyzacją kościoła seminaryjnego w Kazimierzu Biskupim. Wybrany przez Kapitułę Prowincjalną w 1976r. Wikariuszem Prowincjalnym, przeniesiony został do Bąblina., dwa lata później został wybrany na Przełożonego Prowincjalnego. Urząd sprawował w trudnych dla Prowincji i Polski czasach. Po zakończeniu kadencji ponownie został przeniesiony do Kazimierza B. w charakterze wykładowcy przedmiotów filozoficznych, które wykładał do 1999r. Jako wykładowcę i swojego profesora pamięta go wiele pokoleń Misjonarzy Świętej Rodziny. W 1984r. został Rektorem i proboszczem w Złotowie; dwa lata później ekonomem prowincjalnym w Poznaniu. Po zakończeniu pełnienia tej funkcji, pozostał w domu poznańskim, ubogacając swoją osobą współbraci, aż do swojej śmierci, która nastąpiła 10 marca 2020r., gdy nad ranem Rektor Domu Zakonnego, zastał go w swoim pokoju już nieżyjącego. Do ostatnich dni służył współbraciom jako spowiednik. Nad jego łóżkiem wisiał obraz błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki, do którego żywił szczególne nabożeństwo.

W swoim testamencie najstarszy kapłan Polskiej Prowincji napisał: przepraszam każdego, wobec kogo zawiniłem i w imię chrześcijańskiego miłosierdzia proszę o przebaczenie i modlitwę.

Pogrzeb śp. Ks. Jana Zimnocha MSF odbył się 13 marca 2020r. w parafii NMP z La Salette w Poznaniu. Mszy Świętej przewodniczył Prowincjał - Ks. Piotr Krupa MSF, Słowo Boże wygłosił Rektor Domu zakonnego w Poznaniu – Ks. Artur Winiarek MSF, a modlitwy na cmentarzu junikowskim poprowadził miejscowy proboszcz – Ks. Stanisław Czarny MSF. W uroczystościach wzięło udział ponad 30 Współbraci MSF, w tym klerycy i bracia zakonni.