REKOLEKCJE PRZED ŚWIĘCENIAMI

REKOLEKCJE PRZED ŚWIĘCENIAMI

11-15 maja 2020

W tych dniach, w klasztorze Misjonarzy Świętej Rodziny w Bąblinie, miały miejsce pięciodniowe rekolekcje przed święceniami naszych Alumnów. Wygłosił je Ks. Piotr Krupa MSF – Prowincjał. Był to już ostatni element formacyjny przed przyjęciem święceń dla Dk. Marcina Przystawskiego MSF, i bezpośrednie wprowadzenie do nowego stanu życia w Kościele – duchownego – dla Kleryków: Jacka i Wojciecha.