PIELGRZYMKA ŚWIDER - OTWOCK - JASNA GÓRA

5-14 sierpnia 2020

Dzień wcześniej, aniżeli tradycyjna Pielgrzymka Warszawska, rozpoczęła się duchowa pielgrzymka ze Świdra na Jasną Górę. Ponieważ pod przewodnictwem Ojców Paulinów mogli wyruszyć tylko przewodnicy grup dla pozostałych uczestników zorganizowane zostało pielgrzymowanie duchowe, zarówno w klasztorze organizatorów jak i w macierzystych miejscach poszczególnych grup. Każdy mógł formalnie zapisać się na listę uczestników i otrzymać legitymację Pielgrzyma Duchowego, a także uczestniczyć w przygotowanym programie modlitewnym w świątyni.

Również i w naszej Parafii pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w Otwocku – Świdrze, w porannej, popołudniowej lub wieczornej porze można było trwać na modlitwie. Dla najmłodszych uczestników przygotowano Klub Misiaczka w domu parafialnym. Nad całością pielgrzymkowych wydarzeń w Sanktuarium czuwa Ks. Włodzimierz Burzawa MSF – główny organizator pielgrzymki, a wspierają go przede wszystkim: Ks. Artur Winiarek MSF i Ks. Grzegorz Chrapla MSF; Ks. Łukasz Skołud MSF reprezentuje grupę świderską pośród przewodników wędrujących pieszo na Jasną Górę.