PIELGRZYMKA GÓRECKA NA JASNĄ GÓRĘ

19-31 lipca 2020

19 lipca z Górki Klasztornej wyruszyła Grupa Złota w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę, w ramach pielgrzymki Diecezji Bydgoskiej. Z powodu panującej epidemii, wobec ustaleń organizatorów, miała ona nieco inny charakter. Wraz z przewodnikiem – kapłanem, mogło iść tylko 5 uczestników świeckich, którzy zmieniali się każdego dnia – rano przybywali a wieczorem odjeżdżali. W czasie pielgrzymki fizycznej odbywała się także pielgrzymka duchowa. Codziennie, po wieczornej mszy świętej, w Góreckim Sanktuarium, gromadzili się ci, którzy chcieli chociażby w ten sposób podążać z Maryją na Jasną Górę i powierzać jej swoje intencje. Naszym pielgrzymom towarzyszyli, w różnym czasie, księża: Ks. Przemysław Wieczorkowski MSF, Ks. Michał Szmania, Ks. Robert Ablewicz MSF.