WIZYTACJA W PAPUI NOWEJ GWINEI

Od 26.02 do 12.03 trwała wizytacja na Papui Nowej Gwinei.

W czasie wizytacji generalnej odbyła się także kapituła domowa oraz spotkania ks. Generała i ks. Prowincjała Polskiej Prowincji MSF z biskupami diecezji Goroka i Mendi.