SPOTKANIE BRACI MSF

W dniach 9-11 maja 2019 roku w domu zakonnym w Otwocku - Świdrze odbyło się trzecie spotkanie braci zakonnych Misjonarzy Świętej Rodziny z Polskiej Prowincji.

Spotkanie zostało przygotowane i poprowadzone przez ks. Tomasza Grabarę MSF, odpowiedzialnego za formację ciągłą. Na spotkanie przybyło 7 braci zakonnych z naszej prowincji. Był to doskonały czas wzajemnego poznawania się, jeszcze lepszej integracji, wymiany doświadczeń. Była to również okazja do wspólnego zwiedzania stolicy naszego kraju, wypoczynku oraz wspólnej modlitwy i formacji. Jednym z punktów, było również spotkanie z asystentem prowincjałem - ks. Piotrem Gałązka MSF.