KAPITUŁA W PROWINCJI NIEMIECKIEJ

Od 2 do 4 stycznia w Niemczech miały miejsce obrady Kapituły Prowincji Niemieckiej MSF.

Na Kapitule obecni byli także: Generał MSF ks. Edmund Jan Michalski oraz Prowincjał Polskiej Prowincji MSF ks. Adam Józef Sobczyk.