KAPITUŁA PROWINCJALNA

W dniach 23-26 kwietnia w Bąblinie odbyła się Kapituła Prowincjalna Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. 

Kapituła pochyliła się nad tematem – Polska Prowincja MSF dzisiaj i jutro. Celem Kapituły Prowincjalnej było m. in.: przeprowadzenie analizy aktualnej sytuacji Prowincji, określenie kierunków jej rozwoju, wybór Zarządu Prowincjalnego oraz delegatów na Kapitułę Generalną, a także omówienie aktualnych spraw duszpasterskich i ekonomicznych.