KAPITUŁA GENERALNA MSF

9 września w Rzymie rozpoczęła się XIV Kapituła Generalna Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

W Kapitule uczestniczą Zarząd Generalny, Prowincjałowie a także delegaci poszczególnych prowincji i delegatur. Kapituła zwoływana jest co sześć lat a jej celem jest omówienie aktualnych problemów i wyzwań z jakim mierzy się nasze Zgromadzenie. W czasie Kapituły Generalnej zostaje także wybrany nowy Przełożony Generalny (w nomenklaturze zakonnej nazywany potocznie Generałem). Obecnie funkcję tę pełni (2 kadencja) ks. Edmund Michalski MSF. Prosimy Was o modlitwę w intencji Kapituły - o dobre jej owoce.