INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

16 października 2019

W dniu rocznicy śmierci naszego ojca założyciela – Jana Berthiera MS (16 października) tradycyjnie od wielu lat przeżywamy w naszym seminarium inaugurację roku formacyjnego.

Uroczystej Mszy Świętej o godzinie 1000 przewodniczył i słowo Boże wygłosił Ksiądz Wiceprowincjał Andrzej Tron MSF. W homilii zwrócił uwagę na rolę formacji i formatorów w życiu zakonnym oraz zachęcał do dobrego wykorzystania czasu rozpoczynającego się roku akademickiego.

Po Mszy Świętej udaliśmy się na drugą część uroczystości do Gminnego Ośrodka Kultury. Tam wysłuchaliśmy sprawozdania rocznego, które przedstawił ks. dyrektor studiów Mirosław Książek MSF. Wykład inauguracyjny wygłosił ks. Adam Józef Sobczyk MSF – mistrz Nowicjatu. Odbyło się również uroczyste ślubowanie studentów pierwszego roku.