NARODZENIE NAJŚWIĘTRZEJ MARYI PANNY

Kult Maryi Panny pod tytułem Narodzenia rozpoczął się już w V w. w Jerozolimie i łączył się z uroczystością dedykacji, czyli poświęcenia bazyliki w miejscu Jej narodzenia.

Dwie wielkie stolice państwowe Bizancjum i Rzym zaczęły obchodzić święto Narodzenia Maryi Panny w VII w. Potem zaczęło się ono rozszerzać w Kościele jako jedno z ważniejszych świąt Maryjnych, bo zapowiadało narodzenie Jezusa Chrystusa. Ten związek między narodzeniem Maryi i narodzeniem Jezusa bezpośrednio wyjaśniają czytania biblijne. Szczególnie proroctwo Micheasza (Mi 5, 1-4a) oraz Ewangelia (Mt 1, 1-16. 18-23).

Dziś także w naszym Zgromadzeniu jest dzień składania ślubów zakonnych. Wszystkim profesom życzymy błogosławieństwa Bożego. Szczególnie łączymy się w modlitwie z naszymi najmłodszymi współbraćmi, którzy składają swoją pierwszą profesję zakonną w Górce Klasztornej. Pamiętamy także o naszym wieczystym profesie kl. Marcinie Przystawskim MSF, który dziś składa śluby Bogu na wieczność.

https://klerycymsf.pl/aktualnosci/ja-nn-slubuje-bogu