Wizytacja w Norwegii.

W ostatnim tygodniu listopada ks. Prowincjał Adam Józef Sobczyk MSF wraz z Wiceprowincjałem ks. Robertem Ciżewskim MSF przeprowadzili kanoniczną wizytację u naszych współbraci pracujących w Norwegii.

Uczestniczyli także w kapitule w Tromso. Podsumowaniem wizytacji było podpisanie umowy z biskupem, między diecezją a MSF na kolejne 5 lat.