WIZYTACJA NA BIAŁORUSI

WIZYTACJA NA BIAŁORUSI

Na początku września na Białorusi odbyła się wizytacja.

Ks. Prowincjał Adam Sobczyk wraz z Wik. Prow. Ks. Robertem Ciżewskim spotkali się ze współbraćmi pracującymi na Białorusi. W tym czasie odbyła się także Kapituła domowa, na której wybrani zostali asystenci domowi.